This page contains a Flash digital edition of a book.
Minder muskusratten gevangen


Waarom wordt


Fries oppervlaktewater niet schoner?


Daar willen Marian Jager van Wet- terskip Fryslân (staand) en Lubbert van Dellen van de stichting Mesdag Zuivelfonds achter komen. Beide organisaties zijn een onderzoek ge- start naar de oorzaken van het ge- brek aan vooruitgang in de water- kwaliteit in het landelijk gebied. Na een periode van structurele ver- betering van de waterkwaliteit is de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het Friese oppervlaktewater de afgelopen tien jaar - ondanks alle maatregelen - nog maar nauwelijks afgenomen.


Waterschappen vingen in 2017 minder muskus- ratten dan de jaren ervoor. Dit zou erop duiden dat de waterschappen de voortplanting van deze plaagsoort steeds beter onder controle krijgen. Muskusratten worden vrijwel allemaal gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren nog spaarzaam worden bestreden.


Plastic Soup Foundation: Brits verbod op microplastics verre van volledig


De Britse overheid heeft het gebruik van microplastics in cosmeticapro- ducten die een scrubfunctie vervullen, vanaf 1 januari 2018 verboden. Het Verenigd Koninkrijk treedt hiermee in de voetsporen van de Verenigde Sta- ten, die al in 2015 een wettelijk verbod invoerden op cosmeticaproducten met microplastics. De in Amsterdam geves-


tigde Plastic Soup Foundation reageert positief op het Britse verbod, maar wijst erop dat microplastics met een andere functie, zoals in lipstick en zonnebrand, buiten het verbod vallen. “Het Britse ministerie van Milieu gaat nu onderzoe- ken of deze microplastics ook schade aanrichten in het milieu”, verklaart de stichting.


Personalia


Ria Doedel, directeur van Waterleiding Maatschappij Limburg en bestuurder van Vewin, is herkozen als vice-voor- zitter van de Europese werkgeversor- ganisatie voor ondernemingen in de publieke sector


Peter van der Velden, voormalig bur- germeester van Emmen, is de nieuwe voorzitter van Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Op 1 janu- ari 2018 volgde hij Cees Veerman op.


Huub Savenije van de TU Delft heeft in New Orleans, USA, American Ge- ophysical Union International Award gekregen. De Delftse professor hydro- logie kreeg de prijs toegekend voor het leveren van ‘een uitmuntende bijdrage aan de aard- en ruimtewetenschappen en het nuttig inzetten van wetenschap voor ontwikkelingslanden’.


Martien den Blanken is benoemd tot voorzitter van het stichtingsbestuur van Waternet. Hij is voormalig directeur van PWN en volgt bij het Amsterdamse Waternet Wim Faber op.


Roderik Hoekstra van Deltares en Gerard van Raalte van GRA Consultancy vielen in de prijzen tijdens het Dredging and Port Construction (DPC) Innovation Awards- evenement in Londen. Hoekstra won de DPC Rising Star Award en Van Raalte de CEDA Lifetime Achievement Award


Joke Cuperus, directeur PWN, volgt


Roelof Kruize (directeur Waternet) op als bestuursvoorzitter van het Topconsor- tium voor Kennis en Innovatie Water- technologie (TKI).


Arjan Berkhuysen heeft als directeur afscheid genomen van de Wadden- vereniging. Hij wordt directeur van de World Fish Migration Foundation


Meer personaliaberichten op: www.waterforum.net/personalia


Jeroen van Jole is gestart als Hoofd Verkoop bij Logisticon Water treatment. Dit is een nieuwe functie binnen het ver- koopteam van Logisticon.


Winnie Sorgdrager, oud-minister en huidig lid van de Raad van State, gaat vanaf 1 mei de Taskforce Herijking Afvalstoffen leiden, om de omslag naar een circulaire economie te versnellen.


Hein Molenkamp (Water Alliance), Menno Holterman (Nijhuis Industries) en Jonathan Clement (PWN Technolo- gies) hebben een vermelding gekregen on de Top 25 Global Water Leaders 2018 van het Engelse vakblad Water & Waste Water International (WWI).


8 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64