This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


Energie en grondstoffen uit afvalwater De Nederlandse waterschappen vestigen de aandacht op de circulaire economie en de verwerking van afvalwater tot duur- zame energie, grondstoffen en schoon water. In een 17 meter lange waterbuis is het concept van de Energie- en Grondstof- fenfabriek te zien: hoe het mogelijk is om op rwzi’s, met een slimme combinatie van nieuwe en bestaande technieken, energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater.


Alternatieve afvalwaterketens In 2017 ging RioleringsVakdagen een nieuwe samenwerking aan met Stichting Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN), omdat deze stichting als doel heeft de riolerings- en water- branche te verbinden. IKN is een samenwerkingsverband van bedrijven en overheden dat zich richt op het verzame- len, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. In het IKN-paviljoen op de vakbeurs zal speciale aandacht zijn voor innovaties en decentrale oplossingen voor afvalwa- terlozingen. Volgens het IKN wordt het in de stedelijke omge- ving steeds minder vanzelfsprekend dat er een riolering wordt aangelegd, zoals dat tot nu toe altijd het geval is geweest. Er zal vraag komen naar alternatieve oplossingen voor het lozen van afvalwater op het riool.


WATERFORUM FEBRUARI 2018


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64