This page contains a Flash digital edition of a book.
PRODUCTSNIEUWS Keller ARC-1


modemlogger volgt GSM-2 op


Keller introduceert offi cieel de nieuwe ARC-1 modemdata- logger. Deze modemlogger is de opvolger van de GSM-2. De ARC-1 is een modemlogger die in combinatie met een Keller niveausensor grond- of afvalwater (riooloverstort) registreert, en deze data op vaste tijden verstuurt naar een email- of FTP-server.


ARC-1


ARC staat voor Autonomous Remote data Collector, en heeft de symbolische verwijzing naar een boog (= ARC) die twee punten verbindt, namelijk een meetpunt en een dataserver. De ARC-1 is geschikt voor het 3G-netwerk, maar kan optio- neel ook in een 4G- of LORA-variant worden geleverd.


De ARC-1 is compatible met alle Keller digitale sensoren, maar tevens met sensoren van derden met een spannings- of pulsuitgang. Voor directe compensatie van de luchtdruk is de ARC-1 voorzien van een geïntegreerde barometrische druksensor. Om eventuele te hoge luchtvochtigheid in de be- huizing voor te zijn, is een vochtigheidssensor ingebouwd.


Software Keller Datamanager-software leest de data vervolgens van de mail- of FTP-server en verwerkt de data in een SQL-data base. Met de datamanager kunnen gegevens worden gevisua- liseerd of worden geëxporteerd naar andere bestandsforma- ten. Daarnaast voorziet Datamanager in de verwerking van alarmmeldingen en wordt de gebruiker gewaarschuwd bij een laag batterijniveau of een te hoge vochtigheidsgraad in de modemlogger.


WATERFORUM FEBRUARI 2018


61


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64