This page contains a Flash digital edition of a book.
INTERNATIONAAL


Sponge City of Rebuild by Design?


“Rebuild by Design, want dat is de aanpak. Daarmee kun je ‘sponge cities’ realiseren.”


Overstroming of droogte? “Droogte, vanwege zijn enorme impact. Droogte is de oorzaak van grote rampen, confl icten en grote migratie- stromen.”


Steden of platteland? “Toch steden. Niet vanwege de mensen, maar vanwege de plek waar alles samenkomt en waar de grootste kansen liggen. In steden kunnen we echt het verschil maken.”


Hulp of handel?


“Hulp, want met hulp maken we handel. Andersom: met handel is er niet vanzelfsprekend hulp.”


Waterbouw of watertechnologie? “De wereld zit te wachten op betere watertechnologie. En de vele kleine innovaties kunnen - eenmaal op schaal - een enorme impact hebben.”


Henk Ovink en Mark Rutte tijdens de Amsterdam International Water Week, oktober 2017.


Henk Ovink is over de hele wereld bekend als speciale watergezant voor Nederland. Foto: archief Henk Ovink


Voor het project zijn drie kansrijke steden geselecteerd: Semarang (Indonesië), Khulna (Bangladesh) en Chennai (India). “We hebben deze drie steden als eerste gekozen uit een long list, omdat daar kansen liggen om vanuit de com- plexiteit, samen met alle belangenpartijen, te werken aan het verbeteren van de watervoorziening en de waterveiligheid.” Op Wereldwaterdag zal de inschrijving beginnen.


Geen eenmalige oplossingen


De kracht van het Nederlandse waterbeleid is volgens Ovink dat het de complexiteit omarmt. “We hebben een cultuur van polderen en het samen oplossen. Daarnaast werken we heel innovatief aan waterveiligheid en creëren we tegelijk een mooie en leefbare omgeving. Dat is de kracht van Neder- land, het denken in processen en oplossingen, constateert hij. “Niet de eenmalige noch de eendimensionale oplossingen van de waterproblemen. Echte meerwaarde creëren en leren van waar het goed of fout gaat. Dat is fantastisch. Leren van je fouten!“


Maar is zijn boodschap niet te abstract? Komt zijn betoog wel aan? De watergezant wijst erop dat in ieder geval Peru zijn boodschap heel goed heeft begrepen. Het land heeft na de overstroming van de rivier Piura een wet aangenomen die niet alleen gaat over de wederopbouw. “De nieuwe wet heet Reconstruction by Change. Er is een speciale Reconstructie Autoriteit opgericht met een budget van 7,6 miljard dollar. Later ben ik nog een keer teruggeweest met een delegatie van de Nederlandse watersector. Er lopen nu biedingen en het is aan


14 WATERFORUM NR 1


de Nederlandse bedrijven om er iets van te maken. Peru doet het zelf, maar Nederlandse bedrijven kunnen nu meedingen naar de opdrachten.”


Erfenis


Ovink is kritisch op Nederland, omdat het volgens hem de koppositie - die ligt in het samenwerken, de innovatie, de integrale en inclusieve aanpak en de combinatie van wate- rveiligheid met de kwaliteit van een betere leefomgeving - onvoldoende aanwendt voor het oplossen van de mondiale watervraagstukken. “We verkwanselen onze erfenis. We hebben veel te weinig ambitie met ons internationale water- beleid”, is zijn harde oordeel. “Het oplossen van de interna- tionale watervraagstukken heeft in ons land geen prioriteit. Het valt mij op dat de buitenwereld trotser is op Nederland dan wijzelf.”


“We moeten durven om handel volgend te laten zijn op hulp”, benadrukt hij. “Water is cruciaal voor de wereld. Door aan de vraagkant te sturen kan Nederland de wereld helpen de op- lossing van de watervraagstukken dichterbij te brengen. Daar- voor zijn coalities nodig en Nederlandse overheden, bedrijven en de kenniswereld kunnen in die coalities het verschil ma- ken.” Volgens Ovink is de tijd rijp, met het Klimaatakkoord en de Duurzaamheidsdoelstellingen. “En het moet, we hebben geen tijd te verliezen. De watercrisis is te groot. Mijn gezant- schap heeft me nog meer ervan overtuigd dat die verande- ring moet. Nu. En daar moeten we met alles en iedereen vol op inzetten.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64