This page contains a Flash digital edition of a book.
DRINKWATER


Chinese belangstelling voor OSRO-concept Oasen neemt de komende jaren in Kamerik een drinkwater- zuivering op basis van het OSRO-concept op praktijkschaal in gebruik. “Daarom is er straks sprake van een bewezen technologie”, aldus Oasen-directeur Walter van der Meer. De ervaringen tot nu toe, zowel qua zuiveringsrendementen als qua bedrijfsvoering, hebben er volgens Van der Meer mede toe geleid dat vanuit China grote belangstelling bestaat om het OSRO-concept daar ook uit te rollen. “Oasen heeft een Chinese promovendus in dienst die goede contacten heeft met de Chinese Academy of Sciences”, vertelt hij.


“De Chinezen hebben veel interesse in het OSRO-concept. De huidige Chinese waterzuiveringsinstallaties bestaan uit zes tot zeven zuiveringsstappen en met het OSRO-concept zijn er maar drie stappen nodig.” Daardoor nemen OSRO-installaties minder ruimte in beslag. Bovendien is er minder energie nodig in vergelijking met conventionele afvalwaterzuiveringsinstalla- ties. Voor de zuivering met membranen zijn weliswaar hogere drukken nodig, maar geen chemicaliën, zoals natronloog en actief kool. Daarom is het volgens Van der Meer overall een duurzamere oplossing.


Wanneer de Chinezen het octrooi van Oasen gaan gebruiken, ontvangt het drinkwaterbedrijf hiervoor een vergoeding. Van der Meer: “Daar worden wij niet rijk van, maar wij kunnen er wel een gedeelte van de onderzoekskosten mee terugverdienen.”


Foto: Fotoburo Martin Droog


concentraat naar de afvalwaterzuivering van het hoogheem- raadschap gaat. Van der Meer: “Oasen betaalt wel de zuive- ringslasten, maar is uiteindelijk op jaarbasis veel voordeliger uit. Bovendien kan het Hoogheemraadschap het ijzer uit het concentraat gebruiken voor defosfatering en stankbestrij- ding.”


Microverontreinigingen Van der Meer wijst erop dat het concentraat ook verschillen- de microverontreinigingen bevat. Hierbij gaat het om allerlei (bekende en nog onbekende) stoffen, metalen, organische verbindingen, ziekteverwekkers en antibioticaresten. De re- guliere rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze veront- reinigingen niet voor honderd procent verwijderen. Daarom heeft Oasen samen met de universiteiten van Utrecht, Wage- ningen en Twente een subsidie aangevraagd om door middel van een biologisch proces de microverontreinigingen zodanig om te zetten dat ze uit het water verdwijnen. Deze techno- logie is volgens hem ook geschikt voor ziekenhuizen die hun afvalwater willen zuiveren voor het in het riool terechtkomt. “Hierover zijn wij inmiddels met een ziekenhuis in Twente in gesprek”, besluit de Oasen-directeur.


Walter van der Meer: “Wij willen meer


ervaring opdoen met het remineraliseren van het drinkwater.”


WATERFORUM FEBRUARI 2018 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64