This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS


Aqua Lounge (1): Nieuwsgierigheid troef bij pitches over innovaties


In het midden van de beursvloer is ook dit jaar weer de ge- zamenlijke stand van de organisatoren Envaqua, Water Alli- ance en Netherlands Water Partnership. Juliette Douglas van Water Alliance noemt de Innovatiestraat als een van de nieuwe attracties op de vakbeurs. “Het is hetzelfde idee als op AquaTech Amsterdam vorig jaar. Een groot aantal exposanten met innovatieve producten staan naast elkaar en de bezoeker kan daaraan voorbijlopend in één oog- opslag de nieuwste technologische hoogstandjes zien in de Nederlandse watertechnologie. Op AquaTech was het een enorm succes en wij hebben ons best gedaan om ook op de Aqua Nederland beurs het neusje van de zalm bij elkaar te krijgen. Daarbij zijn ook twee prijswinnaars: Cirtec kreeg vorig jaar een prijs voor hun Cellvation-tech- nologie waarmee ze cellulosevezels uit het infl uent van een rwzi kunnen halen. De andere prijswinnaar is Hydraloop, dat een waterrecyclingsysteem heeft ontwikkeld dat badka-


mer- en wasmachinewater opvangt, reinigt en desinfecteert. Het bedrijf kwam op een internationale waterbeurs in Abu Dhabi in januari als innovatiefste uit de bus in de categorie Onroerend goed”, laat Douglas weten.


Verder wijst ze erop dat - net als vorig jaar - in de Aqua Lounge iedere dag enthousiaste ondernemers hun nieuwste producten pitchen. “Als Water Alliance maken we zichtbaar hoe vernieuwd de sector bezig is. In de Aqua Lounge leggen we daar het vergrootglas op, en gezien het aantal nieuwsgie- rige bezoekers op de stand wordt dat zeer gewaardeerd.”


De pitches in de Aqua Lounge (stand H110) vinden iedere dag rond 12.30 uur plaats, als de seminars zijn afgerond en de seminarbezoekers gezamenlijk de Aqua Lounge bezoeken.


Aqua Lounge (2): Internationale push voor ondernemers in de watertechnologie


Een van de partners op de Aqua Lounge is het Netherlands Water Partnership. Noeska de Nobel laat weten dat het NWP op de vakbeurs een goed aanspreekpunt is voor ondernemers die naar het buitenland willen. “Spreek onze medewerkers op de Aqua Lounge aan en vraag hoe wij ons buitenlands netwerk ter beschikking kunnen stellen. Ook dit jaar verzorgen wij, samen met onze part- ners, weer een groot aantal Nederlandse paviljoens op buitenlandse waterbeurzen, zoals de IFAT in München, de Singapore Water Week en de grote Amerikaanse beurs Weftec in New Orleans. We kunnen Neder- landse ondernemers faciliteren die aan die beurzen willen deelnemen. Verder bemidde- len we bij internationale matchmaking, be- geleiden we bedrijven in handelsmissies en kunnen we contacten leggen met buiten- landse ambassades”, aldus De Nobel.


Het NWP is verantwoordelijk voor de organi- satie van de sessies over nieuwe zuiverings- technieken op woensdag 14 maart. Daarbij komen een aantal projecten aan bod waarbij is samengewerkt en nieuwe kennis is opge- daan om te komen tot betere zuiveringsresul- taten. Een van die projecten is PACAS, een samenwerking van Royal HaskoningDHV en onderzoeksorganisatie LeAF, waarbij een full scale onderzoek is gedaan op rwzi Pa- pendrecht. De doelstelling van het project was het meten van de effectiviteit van het doseren van poederkool om microveront- reinigingen te verwijderen. Een andere case op het programma is CoRe Water, een samenwerking met onder meer KWR en Royal HaskoningDHV dat gericht is op zuive- ring en herwinning van stoffen uit afvalwater.


48 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64