This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON


WaterForum Vakblad voor de Watersector


Uitgever


AcquiMedia, Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht T +31 (0)184 - 48 10 40 E info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop Henno Ploeg, henno@waterforum.net T +31 (0)184 - 48 10 46


Hoofdredactie Jac van Tuijn, redactie@waterforum.net


Eindredactie Jeroen Bezem


Redacteuren Arjan Veering, Esther Rasenberg, Pieter van den Brand, Olav Lammers en Adriaan van Hooijdonk


Concept en vormgeving Blind Angle en D’sign Rotterdam


Abonnementenadministratie Waterforum Magazine wordt op aanvraag en tegen betaling van abonnementsgeld (€ 49,95 ex. BTW) toegestuurd aan relevante doelgroepen. Aanvraag en/of mutaties via info@waterforum.net


Disclaimer


AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volle digheid van de gegevens. Uitgever, hoofdredactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright


AcquiMedia 2018 Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgevere. Gehele of gedeeltelijk overname van artikelen uit WaterForum is slechts toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.


WaterForum als crossmediaal platform WaterForum biedt een platform waarbij meerdere media- vormen (magazine, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Coverfoto Watergezant Henk Ovink


(Foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Lars van den Brink). www.waterforum.net


Wij complexiteit


Het is opvallend dat in een tijd van oppervlakkige ‘likes’ op Facebook en ongecompliceerde YouTube-fi lmpjes, de wereld om ons heen snel ingewikkelder wordt. Ook de waterwereld. Dat valt op aan deze editie van WaterForum. In zijn interview met WaterForum adviseert watergezant Henk Ovink de com- plexiteit te omarmen. Zet iedereen aan tafel, zoek samen een oplossing, ga aan de slag en leer ervan. Pas zo nodig de plannen aan en gebruik de nieuwe inzichten voor nieuwe projecten. Complex is ook de modernisering van drinkwater- station Schuwacht in Krimpenerwaard. Oasen-directeur Walter van der Meer legt in dit nummer uit dat de RO-voor- behandeling die daar is geplaatst, slechts een eerste stap is naar een volledige membraanfi ltratie. Nog ingewikkelder is de wereld van de zeespiegelstijging. Recent poolonderzoek geeft wederom aanleiding te vermoeden dat de zeespiegel- stijging gaat versnellen, maar voor de Nederlandse kust wordt nog steeds niet meer gemeten dan een stijging die zich voor- doet op grond van het 15.000 jaar geleden beëindigen van een ijstijdperk. De deltacommissaris is, samen met Deltares, bezig een nieuwe indicator te ontwikkelen waarmee we een mogelijke versnelling beter zien aankomen.


En hoe ingewikkeld kan het zijn met ‘fake nieuws’! Journalist Pieter van den Brand dook in de deze wondere wereld naar aanleiding van de nepfoto’s die in Amerika viraal gingen na orkaan Harvey: een haai in de straten van Houston en een ondergelopen vliegveld. Beide foto’s bleken getruukt. In zijn artikel maakt Van de Brand onderscheid tussen nepnieuws en framing. Want framing kan volledig op feiten zijn geba- seerd, maar gaat veel meer over misleiding. Jammer dat de Amerikaanse president dat allemaal op één hoop gooit. Gelukkig is er de nuance. De complexiteit van de werkelijk- heid. Toch hoeft niet alles ingewikkeld te zijn. U kunt zelf gaan kijken op Aqua Nederland vakbeurs en RioleringsVakdagen. Zonder tussenkomst van ‘fake nieuws’, kunt u met eigen ogen zien waartoe Nederlandse watertechnologie allemaal in staat is. In dit nummer alles over het beursprogramma en over exposanten die er hun nieuwste technieken en diensten presenteren.


Veel leesplezier


Jac van Tuijn Hoofdredacteur Waterforum Magazine


WATERFORUM FEBRUARI 2018 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64