This page contains a Flash digital edition of a book.
INHOUDSOPGAVE


Henk Ovink: ‘Nederland heeft te weinig ambitie’


Watergezant Henk Ovink vindt dat we de complexiteit van de watervraagstukken moeten omarmen. Er is niet één allesom- vattend plan en versimpelen is voor hem geen optie. Nederland kan het proces als geen ander organiseren en zou op het wereldtoneel veel meer het voortouw moeten nemen, stelt hij in een zeer verhelderend gesprek met WaterForum.


Ook watersector moet alert zijn op nepnieuws


‘Fake news’ baart overheden en weten- schappers wereldwijd zorgen. Ook de watersector moet alert zijn op misinformatie en misleidende claims op social media en andere nieuwskanalen. Proactief communiceren en burgers beter bij de bedrijfsvoering betrekken, dat is geboden. Hoe blijven we de leugen de baas?


Oasen werkt aan nieuw concept met ionenwisseling


Drinkwaterbedrijf Oasen opende in november een deelstroom-membraan- zuiveringsinstallatie in zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan den IJssel. Volgens Oasen-directeur Van der Meer is dit in feite een ‘tussenstap’ op weg naar honderd procent membraanzuivering. In de eindsituatie is ook plaats voor een veelbe- lovend concept waarvoor Oasen inmiddels octrooi heeft aangevraagd.


12


Zeespiegelstijging: moet de strategie worden bijgesteld?


Uit internationale deskstudies en metingen blijkt dat de zeespiegel sneller stijgt dan eerder werd aangenomen. Aan de Neder- landse kust is daar nu nog niets van te merken, maar als het ijs op Antarctica versneld smelt, kan de zeespiegel hier ook sneller en forser stijgen dan in de Deltascenario’s is aangenomen.


Hotspotanalyse medicijnresten zorgt voor hoofdbrekens


Er werd reikhalzend uitgekeken naar het Stowa-rapport met de hotspotanalyse van rwzi’s die bijdragen aan de verspreiding van medicijnresten. Maar nu vragen de waterschappen zich af wat het eerst moet worden aangepakt. Stowa hanteert drie ‘maatlatten’ en elke maatlat geeft een andere rangorde.


19


25


Nieuwste watertechnologie op Aqua Nederland


De nationale vakbeurs Aqua Nederland en de Rioleringsvakdagen staan weer voor de deur. In dit nummer alles over het beurs- programma en verschillende exposanten presenteren hun nieuwste technieken en diensten op het gebied van waterbehande- ling en riolering.


30


Verder in dit nummer Actueel & agenda


Column Praktijkproef Ruimte voor de Rivier 6


11 16


38 Fotoreportage: Markerwadden


44 36


Programma Nationale Watertechnologieweek 52 Bedrijvenregister


62


WATERFORUM FEBRUARI 2018


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64