This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


De zeespiegel langs de Nederlandse kust kan sneller gaan stijgen als het ijs op Antarctica sneller smelt dan eerder werd aangenomen.


Scenario’s aanpassen? De verleiding is groot om de enige deskstudie die uitgaat van een extreme zeespiegelstijging te negeren. Maar volgens wetenschappers is de betrouwbaarheid van de studie van DeConto en Pollard heel groot. Met hun procesinzichten over het afsmelten van de Zuidpool kunnen variaties in de zeespie- gel tot drie miljoen jaar terug verklaard worden. Groot-Brit- tannië en de VS hebben naar aanleiding van de studie van de Amerikaanse wetenschappers hun ‘worst case’ scenario’s al aangepast naar een zeespiegelstijging van 2,5 meter in 2100. En ook de deltacommissaris heeft dus besloten om op basis van deze studie te verkennen of de voorgenomen maatrege- len van het Deltaprogramma afdoende zijn. Dit onderzoek zal in het voorjaar van 2018 gereed zijn.


Sociaaleconomische groei


In opdracht van de deltacommissaris rekent Deltares nu met meer recente verwachtingen van het KNMI. Haasnoot: “Wij kijken ook of de huidige voorkeursstrategieën voor watervei- ligheid uit het Deltaprogramma met een snellere zeespiegels- tijging nog voldoende zijn, of dat we de huidige strategieën moeten opschalen. Wij houden in dit onderzoek rekening met een zeespiegelstijging van 2 tot 3 meter in 2100 en 5 tot 8 meter in 2200. De vragen die wij ons stellen zijn hypothetisch. Hoe lang kun je nog zand suppleren? Hoeveel zeespiegels- tijging kunnen onze keringen en kunstwerken aan? Kan de natuur zich nog herstellen als je heel veel en vaak zand gaat toevoegen? Kunnen grote pompen het water buiten houden? Of zijn er heel andere ingrepen noodzakelijk?”


Druk Stoom Rust Warm


Concrete signalen Voorlopig zijn er nog geen concrete aanwijzingen voor een versnelde stijging van de zeespiegel aan de Nederlandse kust door het smeltende ijs op Antarctica. “Maar als je gaat wachten tot je de zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust meet, is het waarschijnlijk te laat”, stelt Haasnoot. “Voor het plannen en uitvoeren van grote ingrepen in het watersysteem is veel tijd nodig. We zoeken daarom naar concrete signalen, zoals bijvoorbeeld het afbreken van de ijsplaten. Er is zonder meer een set van slimme indicatoren nodig, die een tijdig, betrouwbaar en overtuigend signaal geven. Op basis daarvan kan Nederland beleid bepalen.”


Sociaaleconomische krimp


Het kwadrant waarin de ontwikkeling van de Deltascenario’s in kaart is gebracht (bron: Deltaprogramma).


Bij het KNMI publiceerde Dewi Le Bars in april 2017 een eerste studie naar de versnelde stijging van de zeespiegel op basis van de onderzoeksresultaten van DeConto en Pollard. Le


WATERFORUM FEBRUARI 2018 33


Snelle klimaatverandering


Matige klimaatverandering


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64