This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE Aqua Nederland vakbeurs & Rioleringsvakdagen Nieuw:


innovatiestraat en pitchende ondernemers


Op 13, 14 en 15 maart is de Nederlandse watertechnologie weer present in de Evene- menthal in Gorinchem, op de twaalfde editie van de Aqua Nederland vakbeurs & Rioleringsvakdagen. Vorig jaar telde de beurs 340 exposanten en brachten 9800 waterprofessionals een bezoek. Naast bekende onderdelen, zoals de kennissessies van de Nationale Watertechnologie Week, lanceert de vakbeurs dit jaar twee nieuwe initiatieven: de Innovatiestraat en In de schijnwerpers. Beide geven een podium aan de nieuwste ontwikkelingen in de watertechnologie.


Nieuw dit jaar op de Aqua Nederland vakbeurs is de Innova- tiestraat, die naast de Aqualounge loopt. De straat biedt een meterslange rij van exposanten met nieuwe en innovatieve technologieën en er vinden iedere dag presentaties plaats van deze innovaties. Deelnemers aan de Innovatiestraat zijn onder meer Cirtec & KNN Cellulose met de Cellvation-installa- tie (winnaar Aquatech Innovation Award 2017), EQA Projects met de EQA-Box plug en play waterkrachtcentrale (winnaar Waterinnovatieprijs 2017), AkaNova, Acquaint en Senz2.


kers specifi eke oplossingen over het voetlicht te brengen. Daarnaast is er in het kennistheater op donderdag 15 maart ook een carrière-evenement. Easyfairs Evenementenhal organiseert dit in samenwerking met Watertraineeship. Studenten en jonge professionals kunnen hier leren over de carrièremogelijkheden in de watertechnologiesector. Tijdens het evenement worden vacatures onder de aandacht ge- bracht en zullen bedrijven uit de watersector specifi eke infor- matie en adviezen geven.


Het kennistheater is te vinden op stand I.115 & I.117. Drie themasessies


Beurspartner Envaqua verzorgt samen met NWP, Water Alliance en Stichting IKN kennissessies tijdens de beurs. De sessies worden gehouden in het kader van de Nationale Watertechnologie Week, die gelijktijdig is met de vakbeurs. Het doel van de Nationale Watertechnologie Week is kennis- verbreding, innovatiestimulering en netwerken met spelers uit de sector.


Kennistheater


Het tweede nieuwe initiatief op de vakbeurs is ‘In de schijn- werpers’. Dit onderdeel vindt plaats in het speciale kennis- theater, waar ondernemers iedere dag innovatieve producten presenteren. Het podium is bedoeld om bij de beursbezoe-


44 WATERFORUM NR 1


De volgende themasessies worden aangeboden: Wateruit- dagingen in de circulaire economie (13 maart), nieuwe zuive- ringsuitdagingen in de water- en industriële sector (14 maart) en de onbegrensde mogelijkheden van sensoren en big data (15 maart).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64