This page contains a Flash digital edition of a book.
INTERNATIONAAL


Henk Ovink:


“Als je als watersector je zaken niet op orde hebt, ontstaan problemen in andere sectoren”. Foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Lars van den Brink


Watergezant Henk Ovink wil dat Nederland meer het voortouw neemt


‘We hebben veel te weinig ambitie met ons internationale waterbeleid’


Door Jac van Tuijn


Iedere keer als Henk Ovink optreedt voor de mondiale watergemeenschap, daagt hij hen uit de complexiteit van de watervraagstukken te omarmen. Er is niet één allesom- vattend plan en versimpelen is voor hem geen optie. Nederland kan het proces als geen ander organiseren en zou op het wereldtoneel veel meer het voortouw moeten nemen, vindt hij. Zo kan ons land de vraagkant sturen en kan de Nederlandse watersector daar- op inspelen en opdrachten binnenhalen. De missie van Ovink in een notendop.


Drie jaar geleden werd hij de eerste speciale watergezant voor Nederland: Henk Ovink. Inmiddels is hij over de hele wereld bekend en wordt hij in de VS liefkozend ‘our Dutch water guy’ genoemd. In Nederland kennen we hem vooral als de ambassadeur van de Nederlandse watersector. Onze belangenbehartiger. Minder bekend is zijn enorme gedreven- heid om de wereldproblemen op te lossen. Daarbij hanteert hij geen eenvoudige boodschap. Dat kan ook niet, want de internationale waterproblematiek is daarvoor veel te ingewik- keld, vertelt Ovink in een interview met WaterForum. “Toen ik drie jaar geleden als watergezant begon, begreep ik dat het aankwam op te veel water, te weinig water en te vies. Dat was heel abstract. Nu ik de wereld heb rondgereisd, is het allemaal minder abstract geworden. Ik heb de regionale en culturele verschillen van nabij gezien. Ik heb gezien hoe hoog de nood is.”


12 WATERFORUM NR 1


Geen wereldomvattend plan “Er is niet één wereldomvattend plan waarmee je alles op- lost”, legt Ovink uit. “Je maakt een plan en begint te werken aan innovatieve projecten. De projecten veranderen het plan en het plan de projecten. Het gaat om het proces van samen- werken. Er is veel rampspoed én je start kansrijke projecten. En beide leveren je nieuwe inzichten. Je stelt je plannen bij, je maakt fouten en je leert. Het gaat erom dat proces zo in- clusief en transparant mogelijk te organiseren. Elke stap op weg naar de toekomst levert je meer inzicht.” Enkel inzetten op preventie, zoals we in Nederland op het gebied van water- veiligheid gewend zijn, helpt volgens hem niet. “Niemand wil liever een ramp. Ook de Amerikanen niet, maar als ze weer eens door een orkaan worden getroffen, blijft het bij reparatie en reactie. Preventie is een no-brainer, maar wat heb je eraan als je in Gaza woont? Voor de echte oplossingen moet je


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64