search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bedrijven- Wijzer


Endress+Hauser A strong partner worldwide


Endress+Hauser ondersteunt klanten over de hele wereld met een uitgebreide portfolio van instrumentatie, diensten en automatiserings- oplossingen in de procesindustrie.


Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden +31 35 695 86 11 www.nl.endress.com info@nl.endress.com


Klanten over de hele wereld vertrou- wen hun processen toe aan meer dan 13.000 People for Process Automation. Dankzij dit wereldwijde netwerk is Endress+Hauser altijd direct aanwezig op elke plaats waar u maar wilt! De juiste oplossing voor elke taak. Wat u ook nodig hebt om te meten: wij hebben de juiste oplossing om u te helpen uw processen op een veili- ge, betrouwbare, milieuvriendelijke en kosteneffi ciënte wijze te doen ope- reren.


Wij spreken uw taal. Of het nu om precisie, robuustheid, hygiëne of effi ci- ency gaat: elke branche heeft zijn spe- cifi eke eisen als het gaat om procesin- strumentatie. Instrumentatie moet aan de juiste technische specifi caties en normen voldoen, u weet dat als geen ander. Endress+Hauser heeft ervaren adviseurs, mensen die uw taal spreken en precies weten wat u nodig heeft.


60 | nummer 7 | 2017


Uitgebreide kennis van uw processen is het begin van elke succesvolle partnerschap voor ons. Wij willen u helpen suc- cesvol te blijven en nog succesvoller te worden. U kunt ver- trouwen op de knowhow die wij hebben opgedaan gedu- rende 60 jaar aanwezigheid in vele industrieën!


Productiecentra in twaalf landen combineren onze know- how in productie, onderzoek en ontwikkeling. Zij zorgen ervoor dat uw wensen worden vervuld in een snelle, fl exi- bele en tijdige wijze. Meer dan 5700 huidige octrooien en octrooiaanvragen tonen innovatie en creativiteit van onze ontwikkelaars.


Procesoptimalisatie Optimaliseer uw systemen en proces- sen met solutions op maat. Profi teer van het volledige aan- bod van consulting, engineering, inbedrijfstelling en ser- vice. Wij maken eff ectief gebruik van bestaande informatie en integreren de gegevens consistent in uw IT-systemen om uw processen te optimaliseren.


Solutions op maat: • Inventory Management Solutions • Flow Metering Solutions • Energy Solutions • Analytical Solutions • Field Network Engineering • Plant Asset Management


Service is een integraal onderdeel van ons aanbod. Ons serviceteam bestaat uit meer dan 1000 experts, strategisch verdeeld over de gehele wereld. Hierdoor zijn we altijd lokaal aanwezig om u te helpen met o.a.: • Kalibratiemanagement en onder- houdsadvies


• Prooftesting • Telefonische helpdesk • Reparatieafdeling • Inbedrijfstelling • Training en seminars • Optimalisatie in onderhoud


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64