search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Inhoud


Met opslaan van CO2


alleen red je het niet


reductie an sich (hoewel die al fors is), maar vooral de manier waarop die reductie gereali- seerd dient te worden. Hans Grünfeld, Algemeen Directeur bij VEMW, geeft commentaar.


6 Bedrijven in beeld


Het op 10 oktober gepresenteerde regeerakkoord, met als titel ‘Vertrouwen in de toekomst’, leidde bij verschillende professionals in de procesindustrie tot enige verbazing. Het meest opvallende punt uit het akkoord betreft de CO2


-reductie van 22 megaton. En niet zozeer de


Door het blad heen vertellen toeleveran- ciers van de bran- che meer over hun activiteiten en identiteit. Weet u wat zij allemaal doen en voor u kun- nen betekenen?


Gezamenlijk initiatief voor recycling van HBCD houdend piepschuim 14


Onlangs startte in Terneuzen op initiatief van Synbra Technology en ICL een project voor polystyreen- en broomrecycling. In de zogenaamde PolyStyreneLoop Coöperatie gaan 56 deelnemers uit de hele keten sa- men de groeiende stroom polystyreen (ook wel piepschuim genoemd) vrijkomend bij huizensloop, verwerken. Vanaf de tweede helft volgend jaar verrijst daarvoor een fabriek naast het ICL-terrein in Terneuzen. Naast drie miljoen subsidie van de Europese commissie wordt alles gefi nancierd door het bedrijfsleven (2,1 miljoen), aangevuld met een banklening. Directeur Tange vertelt over het proces.


Een klimaatneutrale industrie?


25


In Process Control no.4 legden we de basis voor de theorie achter klimaatverandering. Professor Pier Vellinga legde precies uit hoe de vork in de steel zit. In dit artikel maken we het nog wat concreter. Aan de hand van een recent uitgekomen rapport van stich- ting Urgenda bespreken we met de auteur hoe we tot een klimaatneutrale industrie kunnen komen.


Meetprincipes in de procestechniek


42


Temperatuur is waarschijnlijk de meest gemeten parameter op aarde! Het is een maatstaf voor het klimaat, het weer, het comfort in huis en een indicatie of uw auto, zonnepanelen en CV nog wel goed functioneren. Ook in de industrie is temperatuur een


veel gemeten grootheid. Daarbij is het zowel een veiligheids- als kwaliteitsparameter voor instal-


laties en producten, alsmede een belangrijke economische parame- ter voor energiegebruik, warmte- overdracht en kostenbeheersing.


Process Control Digitaal


In het magazine komt u de volgende symbolen tegen, deze geven aan dat er verrijkingen zijn aangebracht in de digi- tale versie van het vakblad.


: weblink met meer informatie over aanbieder of product


: extra achtergrondinformatie bij artikel


: video of audio Meer informatie www.processcontrol.nl


11. Murrelektronik 12. VEGA 17. Klay-Instruments 18. Tempcontrol 20. Parker Hannifi n 21. JUMO 24. SICK 30. HIMA 31. HEGON Techniek 33. Elobau 34. Bronkhorst® 38. Batenburg Mechatronica 39. EKB 41. KNF Verder 46. Hirschmann 48. Atlas Copco 50. AXXIA 54. Hellebrekers 57. Pilz 60. Endress+Hauser 61. Yokogawa


En verder: Column Henk Krols IT, OT en Edges


Nieuws


10


19, 23, 51 32


Master of Safety in één dag 35 Column Rob Hommersen


58


Column Martin van den Hout 47 Column Eric van Nispen Machevo Connect 2017


40 55


Bedrijvenwijzer en agenda 62


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64