search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dit is een zogeheten multipoint meting in een procesreactor, waarbij door meerdere thermo- koppels simultaan op verschil- lende plaatsen de temperatuur wordt gemeten, resulterend in een temperatuurprofiel van de reactor.


normale temperatuur werkt het apparaat naar behoren. Maar zodra de temperatuur oploopt zal de weerstand van de PTC abrupt toene- men en de stroom door het apparaat beperken. De PTC fungeert dan als thermische


Optimaal uitgevoerde hittebehandelingen zoals sterilisaties en pasteurisaties zijn afhankelijk van een snelle reactie van het regelsysteem dat ervoor zorgt dat de pro- cestemperatuur niet buiten de ingestelde grenswaarden komt. Hierin speelt een tem- peratuursensor met een snelle responstijd een cruciale rol. Want een trage, na-ijlende meting, levert per definitie meetfouten op. Nauwkeurigheid en reactiesnelheid bepalen dus in grote mate de kwaliteit van de me- ting. Daarnaast is er nog het kostenaspect. Iedere graad dat een proces of installatie on- nodig wordt opgewarmd is energieverspil- ling. Des te sneller en nauwkeuriger men de temperatuur kan meten, des te beter is dus niet alleen de procesbeheersing, maar des te efficiënter wordt er geproduceerd.


NTC’s en PTC’s Bekende en zeer goedkope temperatuur- sensoren zijn de NTC’s en PTC’s. Een PTC is een weerstand met een Positieve Tempera- tuur Coëfficiënt, wat betekent dat de elektrische weer- stand toeneemt bij tempe- ratuurstijging binnen een bepaald tempe- ratuurbereik. De


tegenhanger van de PTC-weerstand is de


NTC-weerstand (Negatieve


Temperatuur Coëfficiënt). Beide behoren tot de ther- mistors. PTC’s en NTC’s zijn niet lineair. Voor nauwkeurige


temperatuurmetingen zijn ze dus ongeschikt, maar wel goed bruik- baar als temperatuurbeveiliging in elektrische apparaten en CV-ketels. De PTC weerstand wordt dan in se- rie met de belasting geschakeld. Bij


PT100 temperatuurmeter


RTD-grafiek met van verschillende nauwkeurigheidsklasse (AA, A en B) de deviaties bij verschillende temperaturen.


43


zekering (Polyfuse of Polyswitch). Alhoewel we weinig standaard NTC’s en PTC’s tegen- komen in de proceswereld, vormt de Pt100 daarop een uitzondering. Een Pt100 is ook een weerstand met een Positieve Tempera- tuurcoëfficiënt. Hij is echter van Platina en heeft bij 0 °C een weerstand van 100 Ω. Voordeel is dat de weerstandsverandering van een Pt sensor lineair verloopt met de temperatuurverandering. Pt’s zijn er in verschillende uitvoeringen. Zo zijn er naast Pt100’s ook Pt1000’s, die bij 0 °C een weerstand hebben van 1 kΩ. Welke van de twee het meest geschikt is, hangt af van de applicatie en de manier waarop de sensor wordt aangesloten. Bij 2-draads toepassin- gen heeft de kabelweerstand bijvoorbeeld aanzienlijk minder invloed op een Pt1000 dan op een Pt100. Een kabelweerstand van bijvoorbeeld 10 Ω veroorzaakt immers 10%


verschil bij de Pt100 en maar 1% verschil bij de Pt1000. Iets om rekening mee te houden dus.


Thermokoppels en RTD’s In de proceswereld wordt voor tempera- tuurmeting vooral gebruik gemaakt van het thermokoppel (TC) en de RTD (Resistance Temperature Detector). Een thermokoppel bestaat uit twee draden van verschillende metalen of metaallegeringen die aan el- kaar zijn verbonden door in een smelting (warme las). De werking van een TC is geba- seerd op het thermo elektrisch effect, ook wel Seebeck effect genoemd, waarbij een spanning (mV) ontstaat omdat de verschil- lende materialen door de las met elkaar zijn verbonden. De spanning die door een TC wordt opgewekt ligt in de orde van 0 tot 82 Millivolts. Dankzij dit verschijnsel kan het thermokoppel uitstekend worden ge- bruikt voor temperatuurmetingen. Een TC meet het verschil tussen de warme las (hot junction) en de koude las (cold junction). Voor het aansluiten van het TC signaal is het van belang om gebruik te maken van het juiste type thermokoppel-kabel. Bij gebruik van andere kabels, zoals standaard koper kabel, zal dit leiden tot meetfouten. Voor het correct aansluiten van een TC wordt dan ook een zogeheten Thermokop- pel compensatiekabel gebruikt. Dit is een aderpaar dat een thermokoppelsensor verbindt met de instrumentatie. De EMF (Electro Motive Force) karakteristiek van de compensatiekabel moet daarbij gelijk zijn aan de EMF-karakteristiek van het thermo- koppel. Een andere mogelijkheid om een TC


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64