search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bedrijven- Wijzer


Lunet 10c 3905 NW Veenendaal 0318 - 551280 verkoop@bronkhorst.nl www.bronkhorst.nl


Bronkhorst®


Klantgerichtheid, innovatie, productkwaliteit en service vormen de basis van het succes van Bronkhorst. Het bedrijf is opgericht in 1981 en biedt het meest uitgebreide productenpakket aan thermische en low-fl ow Coriolis Mass Flow Meters en Controllers ter wereld. Bronkhorst heeft een wereldwijd distributienetwerk bestaande uit lokale distributeurs en verkoopkantoren onder de Bronkhorst vlag.


De eigen verkoopkantoren zijn voor- zien van servicebureaus die naast on- derhoud, reparatie en kalibratie ook instrumenten kunnen bouwen vol- gens de Bronkhorst richtlijnen. Hier- door is het mogelijk om wereldwijd technisch en kwalitatief dezelfde in- strumenten te produceren en lokaal dezelfde service en garanties te kun- nen geven.


vloeistofbereik begint bij 1,5...75 mg/ uur en eindigt bij 12...600 kg/uur. Zowel vloeistoff en als gassen worden gemeten en geregeld op basis van thermische mass fl ow of Coriolis sensortechnologie.


34 | nummer 7 | 2017


Producten Het producten pallet van Bronkhorst omvat gas- en vloeistof mass fl ow, druk- en dampregelaars voor toepas- singen in laboratoria, de industrie en voor explosiegevaarlijke ruimten. Het nauwkeurig meten van gassen is mo- gelijk vanaf 0,014...0,7 mln


/min. Het


Nauwe samenwerking met klanten en toeleveranciers heeft geleid tot oplossingen voor toepassingen afkomstig uit een grote diversiteit aan branches waaronder halfge- leider, energie, farmacie, analyse, etc. Met wereldwijd ruim 550 werknemers waarvan 70 betrokken zijn bij R&D en Engineering is Bronkhorst de grootste en meest innovatie- ve speler in de Europese thermische en low-fl ow Coriolis massa fl ow markt.


Bronkhorst® , Performance for Life


Samenwerken met Bronkhorst® verzekert u van Perfor- mance for Life, dankzij onze ruime ervaring, sterke betrok- kenheid en innovatieve kracht.


Experience Bronkhorst® ontwikkelt en fabriceert thermische en Coriolis instrumenten voor het meten en regelen van gas- en vloei- stofdoorstroming. Met precisie als professie onderscheiden wij ons al 35 jaar in laboratoria, machinebouw en industrie. In Europa zijn we marktleider en wereldwijd behoren we tot de top 5.


Innovation Bij Bronkhorst® zijn we continu bezig met het verbeteren en ontwikkelen van producten waar de markt om vraagt


Standaardproducten, maar ook klant- specifi eke oplossingen, die hun weg vinden in uiteenlopende hoogwaardi- ge toepassingen en tal van branches.


Responsibility Wij voelen ons verantwoordelijk voor de kwaliteit die we leveren, de men- sen met wie we werken en de omge- ving waarin we actief zijn. Dat besef zit diepgeworteld in ons DNA. Klanten, leveranciers en medewerkers mogen ons daar altijd op aanspreken. Today, tomorrow, for life!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64