search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dossier Duurzaam Wat je moet weten over klimaatverandering als je in de industrie werkt


Een klimaatneutrale industrie? H


In Process Control no.4 legden we de basis voor de theorie achter klimaatverandering. Professor Pier Vellinga legde precies uit hoe de vork in de steel zit. In dit artikel maken we het nog wat concreter. Aan de hand van een recent uitgekomen rapport van stichting Urgenda bespreken we met de auteur hoe we tot een klimaatneutrale industrie kunnen komen.


Redactie Process Control


et doen van voorspellingen over de toe- komst lijkt vaak erg op koffiedik kijken. Futurologen gebruiken dan ook vaak allerlei grammaticale trucjes om te voor-


komen dat ze ooit vastgepind worden op hun uitspra- ken. Het rapport ‘De toekomst van de Nederlandse energie intensieve industrie’ is daar een prettige uitzondering op. Elk hoofdstuk begint met een kort verhaal alsof het al 2030 is. Het leest prettig weg, om het zo maar te zeggen. In elk hoofdstuk wordt een subdiscipline van de industrie geschetst, zoals die er over dertien jaar uit zou kunnen zien. Daarna wordt beschreven hoe de industrie daar kan komen, wat de valkuilen zijn en waarom het nog niet voor elkaar is.


Urgenda Stichting Urgenda is een organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrij- ven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Urgenda, een samentrekking van de woorden ‘urgent’ en ‘agen- da’, is nogal productief: naast het bovengenoemde rapport verscheen dit jaar ook een herziene versie van het rapport ‘Nederland, 100% duurzame energie in 2030’. We spreken met auteur Marjan Minnesma, tevens directeur van stichting Urgenda, over beide rapporten.


Implementatie Volgens Minnesma is de titel van het herziene rapport zeker geen utopie: de Nederlandse industrie moet in 2030 echt klimaatneutraal kunnen zijn. “In het model hebben we berekeningen gemaakt voor diverse vormen van industrie. Van die sub-industrieën weten we vrij precies hoeveel CO2


die uitstoten. Dan heb


je dus al de bouwstenen om mee te gaan rekenen. Daarnaast hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van ISPT (Institute for Sustainable Process


Interessant is dan dat blijkt dat die partijen ook doordrongen zijn van het feit dat klimaatverandering een serieus probleem is en dat het tijd is om actie te ondernemen...


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64