search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Column


We kunnen niet meer zonder technologie, maar ook niet zonder ‘Personal Touch’...


Kunnen IIoT en Virtual Reality het tekort aan technici (deels) oplossen?


Rob Hommersen Directeur Endress+Hauser B.V.


40 | nummer 7 | 2017


als we zouden willen. Want het zijn per slot wel mensen die het allemaal moeten verzinnen, uitwerken en uitrollen, terwijl er aan de andere kant ook mensen moeten zijn die het kunnen en willen gebruiken. Anders werkt het niet. Maar dat we een oplossing moeten zien te vinden voor het schreeu- wende tekort aan ervaren tech- neuten is wel duidelijk. Natuur- lijk wordt er in opleidingsland keihard gewerkt. Ook branche- organisaties springen bij, maar door het ‘na-ijleff ect’ (voordat iemand inzetbaar is, ben je vier jaar verder) wordt er geen serieuze inhaalslag gemaakt. Op het moment dat nieuwe afgestudeerden op de markt komen, zijn er alweer duizen- den moeilijk invulbare vacatu- res bijgekomen. Nee, een echte inhaalslag maak je met intelli- gente digitale technologie. Want als je kennis en ervaring via internet op brede schaal beschikbaar kunt maken, dan kunnen daar in één keer vele duizenden mensen en organi- saties van profi teren. En dan komen we al snel bij slimme Tools waarin de nodige ken- nis en intelligentie is gestopt. Hierdoor wordt je minder af- hankelijk van ‘in house’ kennis en minder afhankelijk van ge- specialiseerd personeel. Tools zijn dus (deels) een antwoord


E


ven kort door de bocht: ja! Maar dat gaat niet vanzelf en ook niet zo snel


op de grote vraag naar specia- listen. Zo hebben we sinds kort een Augmented Reality Tool. Door de app 3DQR op je smartphone of tablet te zetten en de code te scannen, zie je op het scherm in 3D hoe je een apparaat moet instellen, hoe je uit elkaar kunt halen, welke on- derdelen erin zitten, etc. Uitein- delijk zal dit zover evalueren, dat je met Virtual Reality apps storingen kunt herkennen en oplossen. De app loodst je stap voor stap door de analyse-, diagnose- en reparatiecyclus, waar ter wereld je ook bent. Een ander fenomeen waar we veel van verwachten is IIoT, waarbij klanten cloudspace/ toegang kopen en hierin hun installed base kunnen stallen (Asset Management). Die in- strumenten worden vervolgens door specialisten geanalyseerd en kunnen via remote acces ook geoptimaliseerd worden. Daarmee wordt technici in het veld veel werk uit handen genomen en daarmee wordt het tekort aan specialisten eveneens deels opgelost. Maar betekent dit dat we ons leven straks vooral slijten achter beeldschermen? Nee, dat denk ik niet. Want als dat zo zou zijn, dan zouden bedrijven straks ook volledig door computers bestuurd kunnen worden. Maar met het bij elkaar zetten van een paar computers heb je natuurlijk nog geen fl ore- rende business. De mens blijft de dominante factor, wat niet


wegneemt dat de taken, mo- gelijkheden en behoeftes van de werkende mens wel aan het veranderen zijn. Als we weten wat we zoeken, dan gaan we een half uurtje Googelen en we vinden het wel. Maar hoe vind je de juiste partners om producten te ontwikkelen en te produceren? Die wil je toch even recht in de ogen kijken voordat je daarmee gevoelige R&D data gaat uitwisselen. Daarom zijn wij ook alweer druk bezig met de voorberei- dingen voor de WoTS, volgend jaar begin oktober in Utrecht. Daarop zullen service en oplos- singen centraal staan. Want hoe nuttig digitale technologie ook is en hoe groot de voor- delen die we hiermee creëren ook zijn, uiteindelijk zijn het mensen die dingen bedenken, produceren en op de markt brengen. En het zijn ook men- sen die die oplossingen kopen en gebruiken. We kunnen niet meer zonder technologie, maar ook niet zonder ‘Personal Touch’. Zelfs de meest fanatieke computernerds zoals gamers en hackers komen een paar keer per jaar bij elkaar op hun eigen events. Het is dus geen of/of, maar en/en!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64