search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuws


€10 miljoen voor ontwikkeling duurzame grondstoffen chemische industrie


Provincie Noord-Brabant, TNO, ECN en het Vlaamse VITO investeren gezamenlijk €10 miljoen in de ontwikkeling van bio- aromaten: duurzame grondstoffen voor de chemische industrie. Shared Research Center Biorizon zal hiermee verschillende projecten financieren die het uiteindelijke doel dich- terbij brengen: commerciële productie van bio-aromaten voor de industrie mogelijk maken in 2025. De vier partijen maken dit in Antwerpen bekend tijdens het jaarevent van Biorizon.


Biorizon wil met de financiering de ontwik- keling van bio-aromaten versnellen. Het Sha- red Research Center werkt op dit moment samen met de industrie aan technologieën om aromaten te winnen uit plantaardige (rest)stromen. Hiermee kan Biorizon de chemische en toeleverende industrie een winstgevend én duurzaam alternatief bieden voor het winnen van grondstoffen uit aard- olie. Potentieel kan 40% van alle chemicaliën hiermee worden vervangen.


Bert Pauli, gedeputeerde Economie en In- ternationalisering van de provincie Noord- Brabant, roept tijdens de bijeenkomst de industrie op tot meer open innovatie: “De


Visualiseer uw productieproces met Collect+ dataverzamelsoftware


Productieprocessen zijn dynamisch. Deze variabiliteit heeft gevolgen voor uw pro- ductkwaliteit en productie-efficiëntie. Een goed inzicht in deze processen is van groot belang om een uitstekende kwaliteit en productiviteit te handhaven.


CollectPlus™ software van METTLER TO- LEDO voor dataverzameling en visualisatie kan u een nieuw perspectief op uw pro- cessen geven door de procestrends gra- fisch weer te geven en u in staat te stellen weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.


Operators en managers krijgen inzicht in efficiëntie, opbrengst en traceerbaarheid. Door de grafische weergave kunt u proces specifieke dashboards configureren en visualiseren. Uw op maat gemaakte dash- board kunt u eenvoudig opslaan. Omdat


uw apparatuur in verbinding staat met een centraal dataverzamelingssysteem, is het mogelijk om op ieder moment over real-time data te beschikken op uw tablet, mobiele telefoon of PC. U kunt bovendien meerdere dashboards creëren, specifiek toegepast op een functie voor bijvoor- beeld de kwaliteitsmanager of produc- tiemanager. Hierdoor kunnen zij snel en eenvoudig proceswijzigingen identificeren en corrigeren.


De software is geschikt voor diverse indus- triële toepassingen in de voedingsindus- trie, chemische industrie en fabrikanten van onderdelen. In onze gratis informatie- gids ‘5 manieren om uw procesprestaties te optimaliseren’ leest u welke voordelen de Collect+ software biedt voor uw pro- ductieproces, of het nu gaat om standaard wegingen, stukstellen, handmatig portio- neren of voorraadcontrole in tanks.


provincie wil met de investering de sector stimuleren meer kennis te delen en het midden- en kleinbedrijf te betrekken bij onderzoek en ontwikkeling. We veranke- ren de biobased sector daarmee stevig in Brabant en verbinden de Green Chemistry


Campus, waar Biorizon is gevestigd, Nieuw Prinsenland en het Haven- en Industrieter- rein Moerdijk met elkaar. De investering ver- sterkt zo de werkgelegenheid in de regio en op de lange termijn de concurrentiekracht van de industrie in heel Nederland.”


52


| nummer 7 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64