search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bedrijven- Wijzer


KNF Verder Specialist in membraangas- en vloeistofpomp technologie


KNF Verder b.v. maakt deel uit van de KNF groep met wereldwijd zo’n 700 medewerkers verdeeld over 17 vestigingen, waarvan 5 productielocaties.


KNF membraangas-en vloeistofpom- pen worden gebruikt op laboratoria als stand-alone pomp of worden in een apparaat ingebouwd voor markt- segmenten zoals de medische, ink- jetprinters, gasanalyse, vacuümtech- nologie, levensmiddelenindustrie, semi-conductor industrie en voor desinfectie.


KNF membraangaspompen worden gebruikt voor het comprimeren en/ of evacueren van gassen. KNF mem- braanvloeistofpompen worden ge- bruikt voor het transporteren en/of doseren van vloeistoff en. Het KNF pompprincipe heeft als voordeel dat het medium zuiver en olievrij wordt getransporteerd en dat de pompen zelfaanzuigend zijn. Door de modu- laire opbouw van de KNF pompen is het eenvoudig om de pomp op klant- specifi caties aan te passen. Met de mogelijkheid van diverse materialen voor de delen die in contact komen met het medium kunnen vrijwel alle soorten gassen en vloeistoff en met de KNF pomp verpompt worden.


De KNF pompen zijn in een drietal doelgroepen onder gebracht: KNF Lab: Dit zijn stekkerklare pom- pen die vooral toegepast worden op het laboratorium. Veel voorkomende toepassingen zijn voor de gaspom- pen; Vacuümfi ltratie, Vacuümdestilla- tie, Vacuümpomp in combinatie met rotatiefi lmverdamper en bij de vloei- stofpompen; voor het doseren en transporteren van vloeistoff en op het laboratorium.


KNF OEM: Dit zijn pompen die spe- ciaal ontwikkeld zijn voor inbouw in een apparaat of machine. De toepas- singen hier zijn zeer divers en betref- fen voor de gaspompen o.a. gasanaly- se systemen voor het milieu, voor het proces of voor gasdetectie t.b.v veilig- heid , medische apparaten voor bij- voorbeeld “In Vitro Diagnose” en voor autoclaven. De vloeistofpompen vin- den hun toepassing in bijvoorbeeld inktjetprinters voor het verpompen van de inkt, medische apparatuur voor o.a. vloeistofanalyse en het dose- ren van vele soorten vloeistof in labo- ratoriumapparatuur.


KNF Process: Dit zijn pompen die ge- bruikt worden in de procesindustrie en voornamelijk opgesteld staan in een fabriek of installatie. Veelal betreft het hier pompen die moeten voldoen aan de ATEX richtlijnen voor situaties waar explosiegevaar heerst. Maar ook pompen die ontwikkeld zijn voor ana- lyse van hete- en/of zeer gevaarlijke gassen vallen in deze groep. De mees- te pompen worden toegepast voor proces analyse in de chemische- en petrochemische industrie.


41


Utrechtseweg 4A 3451 GG Vleuten 030 - 6779240 info@knf-verder.nl www.knf-verder.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64