search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Optimalisatie


Industrial IoT = Cloud + OT-edges


Wilt u nog vijf dagen wachten nadat u een artikel heeft gekocht in een online-winkel? Nee, zeker niet. U verwacht het artikel morgen in uw brievenbus, misschien zelfs wel dezelfde dag. De digitale wereld draagt bij aan de verbetering van de levertijd. Barcodes en/of QR-codes op de verpakkingen zorgen ervoor dat een artikel in de digitale wereld komt.


Bert van der Linden ATS Applied Tech Systems B.V.


en vormt een basisconcept van IoT. Dit artikel geeft een introductie in edges en legt het verschil uit tussen IoT en Industrial IoT.


D


De digitalisering brengt steeds meer ‘dingen’ naar de digitale wereld. Denk bijvoorbeeld aan lantaarnpalen, auto’s, maar ook aan productiebatches. De edge maakt daarbij gebruik van sensoren. Een temperatuursensor digitaliseert de temperatuur van bijvoorbeeld een elek- tromotor of een vloeistof in een voorraadvat. RFID-tags verhogen de digitaliseringsgraad door een digitaal ge- heugen toe te voegen aan ‘dingen’. Door de sensoren te voorzien van IoT-technologie ontstaat er een krachtige infrastructuur. Een edge die alleen bestaat uit sensoren vormt een IT-edge en levert informatie over ‘dingen’ in de fysieke wereld.


Een niveau-sensor digitaliseert het vloei- stofniveau in een tank.


De IT-term bestaat al jaren maar de OT-term is nieuw. Deze term is geïntroduceerd om de verschillen te dui- den tussen IT-systemen (ERP) en industrial control sys- tems (PLC, DCS, CNC, SCADA, custom-made embedded systemen). OT staat voor Operationele Technology en duidt op computersystemen voor het automatiseren en monitoren van fysieke processen in bijvoorbeeld


e digitalisering vindt plaats op de over- gang - de edge - tussen de fysieke en di- gitale wereld. De edge is verantwoordelijk voor het digitaliseren van de fysieke wereld


De QR-reader digitaliseert fysieke dozen.


productiesystemen, energiesystemen, treinsystemen. De OT-term vertegenwoordigt een grote groep van ap- plicaties die gebruik maken van traditionele automatise- ringsplatformen. De huidige OT-applicaties kennen een geïsoleerd karakter en vormen geen onderdeel van de digitale wereld. En dit staat slimme procesverbeteringen vanuit de digitale wereld in de weg.


Een OT-edge digitaliseert niet alleen, maar automatiseert ook een deel van de fysieke wereld. Daarom bestaat een OT-edge uit sensoren, controllers en actuatoren. Deze controllers beschikken over voldoende rekenkracht om in de edge de operationele processen te automatiseren en hebben daarvoor geen rekenkracht nodig vanuit de cloud (Edge computing). Slimme procesverbeteringen vereisen soms wel extra rekenkracht vanuit de cloud en edge controllers kunnen op eenvoudige wijze deze rekenkracht ontsluiten. Nieuwe automatiseringsplatfor- men - zoals PLCNext van Phoenix Contact - leveren edge controllers. Traditionele controllers ontsluiten deze cloud rekenkracht doormiddel van Industrial IoT Edge Gate- ways, zoals de SIMATIC IoT 2040, Hilscher netIOT Edge, RevPI en de Harting MICA.


IoT = Cloud + IT-edges en Industrial IoT = Cloud + OT- edges! Want de cloud bevat de slimme digitale wereld, zoals Big data, Machine learning, Artificial Intelligence en de edges digitaliseren/automatiseren de fysieke wereld.


32 | nummer 7 | 2017


Foto: Endress+Hauser


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64