search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Industrie 4.0:


Pilz geeft antwoord op de vragen van de toekomst


Industrie 4.0 is vandaag de dag hét woord binnen de technische sector. Maar wat is industrie 4.0 precies en op welke manier is Pilz actief op dit gebied?


Industrie 4.0 is een initiatief van de Duitse overheid en werd al in 2011 ge- presenteerd op de Hannover Messe. Het wordt ook wel ‘Smart Industry’ ge- noemd en het refereert naar de kop- peling van systeemstructuren met een groot aantal betrokken personen, IT-systemen, automatiseringscompo- nenten en machines. Door deze sa- mensmelting van IT en automatisering kunnen machines en installaties zich fl exibel aan snel veranderende eisen aanpassen.


Nieuwe veiligheidseisen voor Safety en Security Met de ontwikkeling van het automa- tiseringslandschap naar Industrie 4.0 heeft Pilz te maken met nieuwe veilig- heidsuitdagingen. De wereld van de automatisering versmelt met de IT- wereld. Safety & Security zijn daarom belangrijke voorwaarden voor het functioneren van industriële 4.0-instal- laties. In tegenstelling tot de traditio- nele productiesystemen beschikken deze over verschillende interfaces naar hun omgeving.


Safety vereist dat de restrisico’s van een machine of systeem de aanvaard- bare niveaus niet overschrijden. Dit omvat zowel gevaren in de nabijheid van de installatie (bijvoorbeeld milieu- schade) evenals bedreigingen binnen de installatie (bijvoorbeeld mensen die in de installatie aanwezig zijn).


Security betreft de bescherming van een machine of installatie tegen on- bevoegde toegang van buitenaf, evenals de bescherming van gevoeli- ge gegevens tegen vervalsing, verlies en onbevoegde toegang tot de inter- ne instellingen. Dit omvat expliciete aanvallen en onbedoelde veiligheids- incidenten.


Automatiseringssysteem PSS 4000 Naast veiligheidsuitdagingen, vraagt Industrie 4.0 ook om oplossingen die besturingsintelligentie kunnen ver- delen en die ervoor zorgen dat de vereiste netwerkverbinding van meer- dere besturingen voor de gebruiker eenvoudig hanteerbaar is. Zo’n oplos- sing biedt Pilz met automatiserings- systeem PSS 4000.


Terwijl bij de klassieke automatisering één centrale besturing de machine of installatie bewaakt en alle signalen verwerkt, maakt het automatiserings- systeem PSS 4000 een consequente verdeling van besturingsfuncties mogelijk. Het doel hiervan is om de decentralisering van besturingsfunc- ties te vereenvoudigen en het beheer overzichtelijk te houden. Machines en installaties worden onderverdeeld in overzichtelijke, zelfstandig werkende modules. Ook besturingsprogramma’s en visualisering kunnen in kleine een- heden worden opgesplitst. Dankzij de


uniforme opbouw kunnen machine- elementen, -modules en gegevens eenvoudig opnieuw worden gebruikt.


Verdeelde automatiseringsprojecten voor veiligheid en automatisering worden geprogrammeerd met de software PAS4000. Zo is een eenvou- dig, uniform gebruik binnen het totale project mogelijk. Dit betekent minder foutbronnen en kortere engineering- tijden.


Klaar voor de toekomst Met automatiseringssysteem PSS 4000 denkt Pilz in oplossingen en pro- ducten die geschikt zijn voor Industrie 4.0 en de intelligente productie van de toekomst.


Bent u benieuwd hoe u uw productie of organisatie kunt voorbereiden op Industrie 4.0? Onder het motto “We care about your automation” denkt Pilz graag met u mee!


Kijk voor meer informatie op www.pilz.nl of neem contact op via telefoonnummer 0347 320477 of info@pilz.nl.


Bedrijven- Wijzer


57


Havenweg 22 4131 NM Vianen 0347 - 320477 info@pilz.nl www.pilz.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64