search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuws FEDA Young Professional Award


Het team Writing Aid van de Haagse Hogeschool in Delft is de winnaar van de Young Professional Award (YPA). Op 30 november reikte Michiel de Ruyter, juryvoor- zitter, de prijs uit tijdens de Dutch Fluid Power Transmission Confe- rence in het Edese CineMec.


De YPA is een wed- strijd vanuit FEDA (de Federatie Aan- drijf- en Automa- tiseringstechniek) waarbij studenten-


teams van het derde jaar HBO Me- chatronica en Industriële Automa- tisering met hun project/opdracht landelijk strijden om de titel van Young Professional. Naast de pro- jectinhoud en een werkend eind- product wordt ook beoordeeld op communicatie, de mate van mul- tidisciplinariteit, inventiviteit van de oplossing en de mate waarin het gehele project en het project- team zijn gemanaged tijdens de opdracht. Uiteindelijk beslist een jury, samengesteld uit leden van FEDA’s onderwijscommissie en een onafhankelijke voorzitter, wie met de award naar huis gaat.


Het team bestaat uit de studenten werktuigbouwkunde Dolf-Joris van Eendenburg, Guido van Haarlem, Luuk Peeters en Philip Schara. Het product dat het team heeft ont- wikkeld en opgeleverd is te om-


schrijven als een hulpmiddel voor het beïnvloeden van de persoon- lijke schrijfstijl door repeterende bewegingen.


De specifieke punten waarop het team met hun product genomi- neerd werd voor de FEDA Young Professional Award 2017 zijn: di- recte toepasbaarheid van het eind- product, internationale samen- werking, multidisciplinair resultaat ondanks een eenzijdig disciplinair team als basis en een goede door- ontwikkeling na aantoonbaar on- derzoek op verbeterpunten.


Het team ontving een gezamenlij- ke award, een ingelijst juryrapport en ieder teamlid ontving een ta- blet. Daarnaast biedt de uitreiking van deze prijs de studenten pro- motie en toegang tot het netwerk van FEDA onder andere doordat de uitreiking tijdens een congres van FEDA plaatsvond.


FEDA organiseert deze wedstrijd voor hogescholen in 2018 voor de derde keer. Dan wordt de uitrei- king, net als in 2016, gehouden tij- dens de World of Technology and Science (WoTS) in de Jaarbeurs in Utrecht.


Apogee SU-420


UV straling sensor met ingebouwde datalog capaciteit en USB aansluiting.


De nieuwe SU-420 slimme UV-sensor kan via een USB direct op een computer worden aangesloten om spot- metingen te doen van de UV straling, grafieken weer te geven of de UV waarden op te slaan.


De sensor kan ook fungeren als een stand-alone datalog- ger door deze aan te sluiten op een standaard 5V DC USB voedingsinterface. Het interne geheugen van de sensor kan 10.000 gebruiker specifieke periodieke metingen opslaan die als een CSV- bestand naar een computer kunnen worden gedownload voor analyse en verder verwerking. Het bereik van de sensor ligt tussen de 250 tot 400 nm toepasbaar voor het meten van de UV straling in het zon licht en elektrische lampen. De bijgeleverde software maakt het mogelijk de metingen in fotonen flux dichtheid ( µmol m2 s-1) of in een energie flux waarde ( W m-2 ). De “koepelvormige” sensor zorgt ervoor dat dauw en re- gen snel worden afgevoerd en minimaliseert meetfouten die worden veroorzaakt door stof. De elektronica is volledig van de buitenlucht afgeschermd en beschermd door een speciale vulling tegen vocht.


Voor meer informatie: www.catec.nl


EMA komt naar Amsterdam


Een van de eerste wapenfeiten van de op handen zijnde Brexit, is de verhuizing van het Europese Medicijn Agentschap (EMA) naar Amsterdam. De praktijk heeft uitge- wezen dat de aanwezigheid van het EMA in Londen een bloeide farmaceutische industrie opleverde. Staat Nederland nu hetzelfde succes te wachten?


De taken van het EMA vallen grofweg uiteen in de volgende categorieën: ver- gunningen verlenen, kwaliteitstoezicht, wetenschappelijk advies aan onderzoeks- instellingen en advies over EU-wetgeving. Om aan die taken te kunnen voldoen, on- derhoudt het EMA nauw contact met far-


maceutische bedrijven en dat leverde de afgelopen twintig jaar een forse verhoging van het aantal farmaceutische bedrijven in de buurt van het EMA op.


De verwachting is dat de vestiging van het EMA in Amsterdam ook tot een toename van het aantal farmaceutische bedrijven in Nederland zal leiden. In het VK werd al- leen al in de afgelopen vijf jaar 7,5 miljard pond geïnvesteerd in de sector én werden 18.000 banen gecreëerd. Daar komt bij dat de 850 medewerkers van het EMA in Nederland zullen gaan wonen en werken. Ook dat levert de staatskas geld op. ING schat dat alleen al de medewerkers zo’n 45


miljoen euro aan besteedbaar inkomen op onze balans brengen.


Het is niet alleen maar feest. De vestiging van het EMA in Amsterdam kost ook geld. Ten eerste investeert Nederland 10 miljoen aan uitbreiding van de staf en wetenschappelijke ondersteuning. Daarnaast bouwt Nederland voor 250- 300 miljoen euro een nieuw onderkomen op de Zuidas. De verhuizing zal zo’n 528 miljoen euro gaan kosten én de huurover- eenkomst van het EMA met een Londense corporatie staat tot 2039 vast: nog eens 350 miljoen euro.


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64