search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bedrijven- Wijzer


Mijkenbroek 18 4824 AB Breda +31 76 571 5151 hima-benelux@hima.com www.hima-benelux.com


Veiligheid voor de grootste industriële installaties ter wereld


15 jaar geleden was HIMA een kleine leverancier van veiligheidstechnologie. Tot 2002 had de onderneming exact één vestiging: in Bruehl, Duitsland. Toen werkten ongeveer 300 mensen bij HIMA. Sindsdien zijn het aantel medewerkers en de omzet verdrievoudigd. Nu heeft de HIMA Group 16 dochterondernemingen en wordt vertegenwoordigd in meer dan 50 locaties wereldwijd. Vandaag de dag waarborgt moderne technologie “Made in Bruehl, Germany” het hoogste veiligheidsniveau in industriële installaties over de hele wereld.


Opgericht in 1908 in Mannheim, Duitsland, als maritieme engineerings- onderneming genaamd Johannes Hil- debrandt OHG, verkocht de onderne- ming scheepsuitrusting in de haven van Mannheim. In 1929 nam Paul Hil- debrandt het bedrijf over van zijn va- der en begon producten te maken voor industriële veiligheid. In 1936 werd de naam HIMA, afgeleid van de afkortingen van Hildebrandt en Mann- heim, opgenomen in het Duitse han- delsregister. Het bedrijfsmodel van de onderneming veranderde fundamen- teel bij de opkomst van de transistor- technologie. Onder het management van Bernhard Philipp, schoonzoon van Paul Hildebrandt, ontwikkelde HIMA in 1970 het eerste door het TÜV ge- certifi ceerde veiligheidssysteem en in 1986 introduceerde het bedrijf het eerste programmeerbare veiligheids- systeem, gecertifi ceerd door het TÜV.


Dit nieuwe type systeem was mogelijk geworden dankzij microprocessortechnologie.


Succesfactor:


ondernemingsonafhankelijkheid HIMA is gespecialiseerd in oplossingen voor de proces- industrie, inclusief het bewaken van leidingen, tankinstal- laties, raffi naderijen en verbrandingsinstallaties. Dankzij een constant groeiend netwerk van dochterondernemin- gen en verkoop- en servicecentra, plus vertegenwoordi- gingen in meer dan 50 landen, kan HIMA opdrachten verwerken van elke omvang. Dankzij de ondernemings- onafhankelijkheid, bevindt HIMA zich in de positie zowel complete projecten te realiseren als ook subtaken. De fo- cus van de onderneming ligt altijd op de core business van veiligheidsoplossingen.


Vandaag de dag ondersteunt HIMA een aantal van de grootste en meest belangrijke industriële projecten ter wereld. Zo levert de onderneming bijvoorbeeld de veilig- heidssystemen voor het Ichthys-gasveld in Australië, de grootste ontdekking van vloeibare koolwaterstoff en van de laatste 40 jaar. Het project omvat enkele van de groot-


ste en meest geavanceerde off shore- faciliteiten ter wereld, enorme onsho- re procesinstallaties bij Darwin in het Northern Territory van Australië en een 890 kilometer lange pijpleiding om deze te verbinden. Elk van deze drie componenten is op zichzelf al een mammoetproject.


Het complex zal één van de grootste procesfaciliteiten zijn dat ooit ge- bouwd is. Bijna 3.000 mensen zijn al- leen al bij de constructie werkzaam. Eenmaal in bedrijf, zal het complex 8,9 miljoen ton vloeibaar aardgas (LNG) produceren. De veiligheids- technologie van HIMA is verdeeld over meer dan 430 schakelkasten over het complex, waardoor dit de grootste opdracht wordt in de ge- schiedenis van de onderneming.


30


| nummer 7 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64