search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
JUMO uw partner voor de industriële automatisering


JUMO staat bekend als een betrokken en ervaren kennispartner voor de industriële auto- matiseringsmarkt. Jarenlange ervaring maakt dat JUMO als geen ander in staat is betrouw- bare oplossingen te bieden die zijn afgestemd op de specifi eke behoeftes van de klant.


Kennispartner Als dochter van het Duitse JUMO GmbH & Co. KG heeft JUMO Neder- land ruim 40 jaar kennis en ervaring opgebouwd in de industriële sensoren en automatiseringsmarkt. Een markt die continu in beweging is vraagt om complete en innovatieve oplossingen. Oplossingen om processen effi ciënter, gebruiksvriendelijker en duurzamer te maken. Kennis is hierbij essentieel. On- dersteunende trainingen en cursussen vormen dan ook een integraal onder- deel van onze bedrijfsvoering. Deze combinatie van kennis en know-how maakt dat JUMO meer is dan sensoren en automatisering.


Team speler


JUMO is een familiebedrijf en het team gevoel speelt een belangrijke rol. Die betrokkenheid vertaalt zich in vaak jarenlange relaties met onze klanten. Door oplossingsgericht mee te den- ken levert JUMO de markt het beste eindresultaat. Achter ieder succesvol bedrijf staat een competent team.


Een positief werkklimaat met enthou- siaste medewerkers zorgt ervoor dat steeds met frisse blik gekeken wordt naar bestaande situaties en vol ver- trouwen uitgekeken wordt naar de nabije toekomst.


Overtuigend door uitstekende kwaliteit Concentratie op procesoptimalisatie in de industrie heeft bij JUMO gere- sulteerd in de ontwikkeling van digi- tale sensoren en automatiseringssys- temen zoals bijvoorbeeld het JUMO mTRON T automatiseringssysteem met PLC functionaliteiten. Systemen dienen steeds sneller infor- matie uit te kunnen wisselen. Horizon- tale en verticale integratie van indivi- duele systemen wint aan belangrijk- heid. JUMO is door haar ervaring en kennis van de markt in staat passende oplossingen te bieden die aansluiten op de industrie van de toekomst.


Bedrijven- Wijzer


JUMO Nederland staat onder de bezielende leiding van Steven de Graaf. 21


Rijnkade 18 1382 GT Weesp 0294 - 491495 info.nl@jumo.net www.jumo.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64