search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
cycling van


EPS (expanderbaar polystyreen).


richtlijnen van de Basel-conventie als best beschikbare techniek.” Tange: “De logistiek controleren we niet zelf, dat laten we over aan de waardeketen, inclusief de recyclers en de afvalbedrijven. Het enige dat we hanteren voor inkomend, gecompacteerd polystyreen afval is een datasheet, waaruit valt af te leiden dat het materiaal aan bepaalde eisen moet voldoen. Zo mag er voor compactering niet meer dan tien procent verontreiniging in hebben ge- zeten. Controle aan de voorkant is immens


belangrijk om de achterkant van het proces te kunnen beheersen. Vandaar dat we con- stant monitoren.” Doel is om het komende jaar al 500 tot 1000 ton piepschuim op te halen, zowel in Neder- land, als in België en Duitsland. “Daarmee kunnen we demonstreren dat de inzame- ling en voorbereiding reeds goed werkt. We streven naar 3000 ton polystyreenrecycling in 2019. De broom die erbij vrijkomt, kan buurman ICL hergebruiken voor nieuwe vlamvertragers in de zelfde toepassing.”


Het proces


Er is een geheel nieuw proces ontwikkeld voor de recycling van het piepschuim in Terneuzen. Tange: “We werken met blokken van 30 kg met een dichtheid van 300 kilo/m3 die met een shredder tot kleine chips wor- den vermalen. De chips worden in een silo geblazen van waaruit ze op basis van ge- wicht naar de ketel met oplosmiddel, het zogenaamde CreaSolv® Proces worden getransporteerd. Hierin lossen zowel het polystyreen als het HBCD op. Deze stroom wordt verpompt, inclusief een filtratiestap, naar een tweede tank. Hier wordt een anti-oplosmiddel toegevoegd waardoor een polystyreen gel ontstaat.”


Een pakket met platen van XPS (geëxtrudeerd polystyreen).


Het oplosmiddel wordt samen met de HBCD afgetapt en door het oplosmiddel te verdampen, is het terug te winnen in een schoon proces dat meer dan 99 procent materiaalhergebruik garandeert. Tange: “De HBCD die achterblijft nadat het oplosmiddel is teruggewonnen, wordt verbrand in een hoge temperatuur verbrandingsinstallatie gevolgd door een broomterugwinnings- installatie. Deze broom gebruiken we in een


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64