search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
vandoor. De verschillende bedrijven die hier iets in zien, zitten dus eigenlijk op elkaar te wachten. Ik vind dan dat je als overheid die eerste partij moet stimuleren om daad- werkelijk te beginnen. Degene die zijn nek uitsteekt, verdient extra steun. En als die techniek zich verder doorontwikkelt, kun- nen andere partijen daar ook van profi teren. Alleen al met industriële warmtepompen en grote electrolysers, waarmee je met behulp van windenergie waterstof maakt, kun je enorme besparingen realiseren op het ge- bied van CO2


uitstoot.”


Doekje voor het bloeden De industrie wil wel vooruit, meent Min- nesma. “Een grote uitzondering worden gevormd door Shell en de NAM”, voegt Min- nesma toe. “Die willen niet om en die heb- ben we dus ook niet meegenomen in het rapport. Het klinkt wellicht wat bot, maar Ik denk dat het misschien maar beter is als Shell gewoonweg omvalt. Er is een uitweg voor ze: klimaatneutraal worden binnen vijftien jaar en massaal investeren in wind op zee. In de praktijk zie je dat deze partij


het liefste tot 2060 door blijft gaan met het oppompen van olie. Aangezien de helft van de omzet van Shell komt uit olie voor ver- voer en we de komende jaren massaal zul- len gaan overstappen op elektrisch vervoer, zal dat omvallen vanzelf wel gebeuren. Ze proberen nog wel goede sier te maken door anderhalve windmolen op de Noordzee te zetten, maar dat is een doekje voor het bloe- den. Shell besteedt hooguit één procent van hun omzet aan duurzame technologie en daarbij bevindt het bedrijf zich ook nog


eens in de top twintig van de grootste CO2 uitstoters ter wereld.”


Carbon bubble Het roer van de ene op de andere dag om- gooien en alle fossiele brandstof in de grond laten zitten, is niet mogelijk. Los van allerlei praktische bezwaren hebben we ook te ma- ken met de zogenaamde ‘Carbon bubble’: het fenomeen dat fossiele brandstof niet alleen voor rijdende auto’s zorgt, maar ook nog altijd een van de hoekstenen van ons fi nanciële stelsel is. Op het moment dat olie niks meer waard is, zijn beleggingen in olie


Een duurzame chemische industrie


Bijna 20% van de Nederlandse export komt voor rekening van de chemie en in de top tien van de grootste CO2


-


uitstoters staan twee bekende bedrij- ven uit de chemie: Dow Chemical en Chemelot. Een grote tak van de chemie fabri- ceert kunststoff en waarbij olie en gas als feedstock dienen. Die kunststoff en, of plastics, worden voor 40% ingezet voor de verpakkingsindustrie, 20% voor de bouw en constructive en 7% voor de auto-industrie.


De makkelijkste en grootste bespa- ring kan worden gerealiseerd door het gebruik van kunststoff en omlaag te brengen. Door betere en andere ontwerpen te realiseren, is er wellicht minder kunststof nodig. Maar toch is het ook interessant om met andere ogen naar het proces zelf te kijken. In de chemie wordt koolmonoxide (CO) doorgaans samengebracht met waterstof (H2


) en worden daaruit


Pensioenfondsen zijn uiteraard ook niet gebaat bij het beleggen in onzekere fondsen, dus die selectie vindt vanzelf wel plaats...


waaruit plastics worden gefabriceerd. Op dit moment wordt etheen vooral verkregen door het kraken van nafta, een aardolieproduct. Bij het kraken komt er CO2


bruikbare moleculen gemaakt, zoals etheen (C2


H4 vrij.


de staalindustrie te gebruiken en te koppelen aan waterstof die wordt gemaakt door elektrolyse van water met windenergie. De koolstof uit de staalindustrie wordt zo dus vastge- legd in plastics.


vrijkomt, namelijk door ‘afval’ CO2


Die plastics dienen aan het einde hun leven weer opnieuw gebruikt te worden als grondstof en niet worden verbrand om energie op te wekken. Het goedkoopst is om de plastics te vermalen, opnieuw de staaloven in te brengen en daar vallen door de warmte de moleculen weer uit elkaar in waterstof en koolstof. De koolstof kan in die staaloven vervolgens ijzer vrijmaken uit ijzererts en vervangt daarmee de koolstof uit steenkool.


Het is echter ook mogelijk om etheen te maken, zonder dat daar CO2


bij uit ) en andere bouwstenen,


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64