search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Technology, red.). De grootste uitstoters zijn de staalindustrie, papierindustrie, cementin- dustrie en chemie. Met die industrieën zijn we vervolgens gaan praten. Interessant is dan dat blijkt dat die partijen ook doordron- gen zijn van het feit dat klimaatverandering een serieus probleem is en dat het tijd is om actie te ondernemen. Doe je dat niet, zet je jezelf buitenspel. Veel partijen gaven aan al oplossingen op tafel te hebben liggen. De implementatie daarvan blijft vaak echter achter.”


Garant Een voorbeeld: de papierindustrie heeft interesse in geothermie. Het probleem is echter niet eens zozeer geld (diverse par- tijen willen namelijk best zelf investeren), maar veel meer de onzekerheid die aan dit soort projecten kleeft. “Je weet niet goed wat er zal gaan gebeuren”, licht Minnesma toe. “Zij zouden dan graag zien dat bij een dergelijk omvangrijk project -we hebben het over honderden miljoenen - de overheid garant staat voor het geval er rare dingen gebeuren.”


Maar dat gebeurt in de praktijk niet. Sterker nog, er zijn voldoende voorbeelden van ondernemers die hun nek uitstaken en in de grootst mogelijke problemen raakten door het uitblijven van overheidshulp. Potplan- tenteler Ammerlaan uit Pijnacker besloot jaren geleden aan een diepe geothermie project te beginnen. Toen hij in zijn bron olie en gas aantrof, dacht hij in eerste in- stantie geluk te hebben, maar het tegendeel bleek waar. Hij moest uit eigen middelen een peperdure installatie aanschaff en om olie en gas van zijn bronwater te scheiden en de olie vervolgens voor nauwelijks meer dan wat zakgeld afdragen aan de NAM.


“We hebben het wat dat betreft verschrikke- lijk slecht geregeld”, vindt Minnesma. “De NAM is simpelweg de baas over alles wat zich in de grond bevindt, ook al ben je eigenaar van het perceel. Het is natuurlijk ook bijzonder wrang dat een organisatie, die rustig doorgaat met het oppompen van fossiele brandstoff en, in de praktijk zoveel te zeggen heeft over geothermie. Je kunt het wat mij betreft de papierindustrie dus ook niet kwalijk nemen dat ze eerst een belofte van de overheid hebben, voordat ze gaan boren.”


Het is natuurlijk ook bijzonder wrang dat een organisatie, die rustig doorgaat met het oppompen van fossiele brandstoff en, in de praktijk zoveel te zeggen heeft over geothermie...


Besparingen Nog een voorbeeld: met behulp van gi- gantische warmtepompen is het technisch prima mogelijk om laagwaardige warmte op te waarderen naar hoogwaardige warmte. Minnesma: “Bedrijven zijn echter terughou- dend om zelf te gaan experimenteren met dit soort nieuwe technieken, omdat je van te voren niet weet wat voor kinderziektes je tegen zult komen. In het meest ongunstige geval kost zo’n investering je het bedrijf en gaat een andere partij er vervolgens mee


26


| nummer 7 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64