search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bedrijven- Wijzer


SICK opereert in ruim vijftig landen vanuit één of meerdere eigen vestigingen met meer dan 8.000 medewerkers. En in de meeste overige landen wordt SICK vertegenwoordigd door gekwalifi ceerde agenten.


SICK: driving your industry 4ward


Binnen de industriële automatisering volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Als vooraanstaand vernieuwer op het gebied van geavan- ceerde sensortechnologie ontwikkelt SICK oplossingen die nu al rekening houden met de uitdagingen van mor- gen. Onze intelligente sensoren passen in elke productieomgeving, communi- ceren met elk netwerk en verzamelen niet alleen gegevens, maar zorgen ook voor realtime data-evaluatie. Dit alle- maal voor een fl exibelere productie, effi ciëntere processen en een betrouw- bare samenwerking tussen mens en machine.


Niveausensoren SICK heeft een hele reeks niveausen- soren beschikbaar voor die stoff en die voorheen heel wat uitdagingen met


zich meebrachten. Denk hierbij aan kleverige vloeistoff en, zoals stroop, lijm, inkt, of producten die schuim veroorzaken zoals bier, pulp en zeep maar ook uitdagingen zoals hoge druk of hoge temperaturen.


Flowsensoren / Debietsensoren Of nu met analoge waarden van de actuele debietwaarde of met impulsopvragen een volumedetectie nodig is - de de- bietsensoren van SICK werken met de meest uiteenlopende materialen onder moeilijke proces- en omgevingscondities altijd betrouwbaar en veilig.


Druksensoren Ons portfolio van druksensoren en drukschakelaars (voor drukmeting tot 600 Bar) kan optimaal worden aangepast op individuele klantverzoeken. Dit dankzij de intelligente en veelzijdige confi guratie mogelijkheden.


Temperatuursensoren Het productenpalet inschroefbare en insteekbare thermo- meters en temperatuurschakelaars van SICK biedt hoogwaar- dige oplossingen voor de aanrakende temperatuurmeting in vloeistoff en en gassen. Door de vele inbouwlengtes en de variabele mechanische confi guratiemogelijkheden, kunnen de sensoren optimaal worden aangepast aan de eisen van de applicatie.


Naast de functionaliteit van bovengenoemde sensoren die bijdragen aan effi ciëntie en fl exibiliteit van machines en in- stallaties, is uiteraard de kwaliteit van de sensor ook een van de belangrijkste speerpunten. SICK hecht waarde aan robuus- te sensoren die de betreff ende taak zo veel mogelijk univer- seel en onafhankelijk van de omgevingscondities uitvoeren.


SICK dé sensorspecialist Naast bovengenoemde sensoren is SICK ook uw partner voor oplossingen bij objecten detecteren, positioneren, vorm, situatie, kleur- en oppervlakverschillen indentifi ceren, aanwe- zigheid controleren, met kleurconstrasten sturen, afschermen


THIS IS 24 | nummer 7 | 2017


van gevaarlijke werkplekken, track & trace, orderpicking en volumemeting in bijvoorbeeld distributiecentra, af- handeling van bagagestromen op vliegvelden, vloertuigclassifi catie, etc.


SICK services Omdat een sensor of systeem zo goed is als de support die u krijgt, zorgt SICK voor een breed portfolio aan onder- steunende services. Ons doel: u op alle fronten bijstaan om uw processen en producten naar een nog hoger niveau te tillen. Denk hierbij aan telefonische helpdesk, service on site, retrofi t ser- vice, veiligheidsconsultancy en trainin- gen. En een uiterst informatieve web- site waar u alle informatie vindt om onze producten zo optimaal mogelijk in te zetten.


Leijenseweg 111 3721 BC Bilthoven 030 - 204 40 00 info@sick.nl www.sick.nl


DOSIC®: DE COMPACTE RVS-O Sensor Intelligence.


Met één en dezelfde sensor het Dat kan met SICK’s nieuwe inline f technologie. Dankzij een afdichtin


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64