search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bedrijven- Wijzer


Atlas Copco één adres voor uw stikstof, zuurstof, vacuüm en perslucht


Bij Atlas Copco ervaart u het gemak van een totaalleverancier die kennis heeft van uw productieproces en die beschikt over een breed aanbod van stikstof-, zuurstof-, vacuüm- en persluchtoplossingen, waarmee u uw productie duurzaam en effi ciënt kunt inrichten. Van al deze producten en hun toepassingen hebben wij de kennis onder één dak.


Bij onze experts kunt u advies inwinnen over: • Het hergebruiken van compressorwarmte voor uw productieproces of bedrijfsgebouwen


• Het zelf produceren van stikstof en zuurstof • Energie-effi ciënte vacuümoplossingen • Compressorbesturingssystemen die uw energiegebruik verlagen


• Olievrije perslucht voor kritische productieprocessen • De ultieme beschikbaarheid van uw compressor, stikstof- generator of vacuüminstallatie op basis van toegesneden onderhoud.


Verhuur: Voor het tijdelijk inhuren van een com- pressor, stroomaggregaat of stikstof- generator bent u bij ons eveneens aan het juiste adres. Atlas Copco heeft een ruim aanbod aan verhuurmachines, waar u een beroep op kunt doen, hetzij voor korte- of lange tijd, gepland of on- voorzien.


Certifi ceringen:


Atlas Copco in Nederland is gecertifi - ceerd voor ISO9001:2008, ISO14001: 2004 en OHSAS 18001: 2007 door Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Deze triple-certifi cering de- monstreert het belang dat Atlas Copco hecht aan kwaliteit, de zorg voor het milieu en de gezondheid en veiligheid


Merwedeweg 7 3336 LG Zwijndrecht 078 - 6230230


info@nl.atlascopco.com www.atlascopco.com/nl-nl


48 | nummer 7 | 2017


van zijn medewerkers en afnemers. Onze andere kwalifi caties zijn: VCA**, Vianorm F-gassen en PED (97/23/E) voor ons customer center en VCA ** (Petrochem) voor de verhuurafdeling.


Service:


De continuïteit van elk bedrijfsproces is gebaat bij een betrouwbare onder- steuning door de leverancier. Onze we- reldwijde service-organisatie met goed getrainde medewerkers is 24/7 paraat om het juiste onderhoud op uw instal- latie uit te voeren. Ook voor energie- adviezen, -audits, besturingssystemen, compressorsoftware en persluchtlei- dingsystemen kunt u een beroep doen op onze servicedienst.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64