search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Column


Cybercrime: Het overkomt je en je kunt er niks aan doen...


Industriële cyber security? Steek je kop in het zand en er is niks aan de hand ...


hackers. In de reguliere kantoor- automatisering wordt daar veel geld aan uitgegeven. Het is verbazingwekkend dat in pro- ductieomgevingen, daar waar je te maken hebt met industrië- le automatisering - al ruim 25 jaar mijn vakgebied - nog vaak gedacht wordt dat het allemaal wel zal loslopen. Het draait al jaren zo, dus waarom zou je iets veranderen?


D


Vaak werkt men in een industrië- le omgeving met (deels) verou- derde apparatuur. Omdat die niet gekoppeld is met de buiten- wereld, waant men zich veilig. Men vergeet echter dat er vrijwel altijd een koppeling is met de ERP/kantoorautomatisering. Bo- vendien zijn veel productielijnen door de jaren heen uitgebreid en moderne apparatuur praat met de hele wereld. Als je via een poort kan communiceren met de buitenwereld, dan kan men ook naar binnen. Dat vereist dus een strikte toegangscontrole.


Eric van Nispen Directeur Wonderware Benelux, marktleider op het gebied van industriële automatiserings- oplossingen, waaronder industriële cyber security netwerkkwetsbaar- heidsanalyses.


Het goede nieuws is dat forse investeringen niet direct nood- zakelijk zijn, allereerst gaat het om bewustwording. Als je weet waar je qua cyber security staat, ben je in staat maatregelen te treffen.


Cyberterroristen zoeken naar gaten in de beveiliging en slaan


at laatste is trou- wens niet waar. Je kunt je wel degelijk wapenen tegen


ongenadig hard toe. Soms en- kel om te laten zien waartoe ze in staat zijn. Zichtbaar de af- fakkelvlam van een raffinaderij hoger opdraaien, getuigt van knap hackwerk. Ik weiger dit kwajongensstreken te noemen, want het ligt heel dicht bij het overnemen van het proces en dat is levensgevaarlijk.


Ik ken talloze voorbeelden van bedrijven - ook hier in Neder- land - waar de productie plat- gelegd is door cybercriminelen. Vaak is het iets kleins dat niet direct opvalt, maar een kleine aanpassing in de receptuur be- tekent dat er een ander product van de lijn rolt dan bedoeld. Als je daar tijdig achter komt, kun je de schade beperken. Als het al in de schappen ligt, krijg je te maken met kostbare terugroe- pacties. In beide gevallen kost het geld, maar het levert ook imagoschade op. Dit moet je dus voor zijn!


We kennen allemaal het voor- beeld van de Oekraïense ener- giecentrale die platgelegd is door hackers. Stug volhouden dat er niets aan de hand is, terwijl het hele land zonder stroom zit, lukt in dat geval echt niet. ‘Maar dat speelt zich af in verre buitenlanden’, is een veelgehoorde reactie. Hier gebeurt het ook, ook wij zijn kwetsbaar!


Dit is geen oproep om de publi- citeit te zoeken als het een keer


55


bijna mis gaat. Ik snap dat u sommige zaken liever niet deelt, maar kom in actie en voorkom dat u negatief het nieuws haalt.


Het is zaak dat plant- en produc- tiemanagers de ogen openen. Het kan inderdaad zo zijn dat u het goed voor elkaar heeft, maar dan behoort u tot een minderheid. Zorg dat u alles in beeld heeft en weet waar u actie moet ondernemen. Mijn advies? Spar met een industrië- le cyber security specialist en kijk met een frisse blik naar alle processen. Loop alles stap voor stap na en kijk waar mogelijke gevaren loeren.


Blindelings vertrouwen dat alles veilig doordraait, heeft slechts een beperkte houdbaarheid. Wat je niet ziet, dat is er niet? Was het maar zo’n feest, maar die tijd is geweest. Het is jam- mer dat het moet, maar u moet zich wapenen tegen cybercrimi- naliteit. Alertheid voorkomt een hoop ellende.


#BijOnsNiet


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64