search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Basis van het meten Meetprincipes in de procestechniek


Temperatuurmeting met RTD en TC sensoren


Temperatuur is waarschijnlijk de meest gemeten parameter op aarde! Het is een maatstaf voor het klimaat, het weer, het comfort in huis en een indicatie of uw auto, zonnepanelen en CV nog wel goed functioneren. Ook in de industrie is temperatuur een veel gemeten grootheid. Daarbij is het zowel een veiligheids- als kwaliteitsparameter voor installaties en producten, alsmede een belangrijke economische parameter voor energiegebruik, warmte-overdracht en kostenbeheersing. Gezien de uiteenlopende toepassingen is het erg belangrijk dat de juiste temperatuursensor wordt gebruikt en dat deze goed wordt geïnstalleerd!


Frank Senteur


is maar hoe je het bekijkt, is een vorm van energie- uitwisseling tussen systemen die niet in thermisch evenwicht zijn (ofwel een verschillende temperatuur hebben). Deze energie-uitwisseling kan in principe op drie verschillende manieren plaatsvinden: door gelei- ding, straling en convectie. Daarbij meten we nooit direct de temperatuur, maar altijd een afgeleide waar- de. Dat kan een elektrisch signaaltje zijn (mV), maar ook de hoogte van een kwikkolom in een gesloten glasbuisje. Zeker bij procesinstallaties is het belangrijk om een sensor met de juiste lengte op de juiste wijze


D


e temperatuurwaarde is een indicatie van hoe warm of koud iets is en een maatstaf voor de gemiddelde kinetische bewegingsenergie. Warmte of koude, het


in te bouwen. Een te korte sensor die niet diep ge- noeg in een vat steekt, meet niet de temperatuur van het medium maar geeft een afwijkende temperatuur aan omdat er warmte uitwisseling plaatsvindt met de lucht erboven. Ook kan een fout gekozen en/of geïn- stalleerde sensor beïnvloed worden door de behui- zing van de tank (geleidingswarmte) of door straling of convectie als er een sterke externe warmtebron in de buurt is.


Procesbeheersing en veiligheid Binnen de proceswereld is temperatuur behalve voor procesbewaking vaak een belangrijke kwaliteitspara- meter. Loopt bijvoorbeeld bij een pasteurisatieproces in de voedingsmiddelenindustrie de temperatuur te hoog op, dan heeft dit een nadelig effect op de smaak van het product. Is de temperatuur daarentegen te laag, dan komt de voedselveiligheid in gevaar.


Voorbeelden van montagemogelijkheden van temperatuursensoren.


Overzicht van verschillende temperatuursensoren. 42 | nummer 7 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64