search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuws SAMSON opent state-of-the-art Innovation Center


Op 17 november jl. is in Frank- furt am Main op feestelijke wijze het SAMSON Innovation Center geopend. In dit centrum van 7.000 m2 bevindt zich het meest geavanceerde R&D-, test- en certificeringscentrum voor ventielen en ventielgere- lateerde applicaties in Europa. Bij de opening waren onder de honderden aanwezigen verte- genwoordigers van grote in- dustrieën en de Duitse politiek aanwezig.


Hoogwaardige producten Het centrum biedt ruimte aan meer dan 200 testopstellingen, waardoor SAMSON en haar gelieerde ondernemingen snel nieuwe hoogwaardige produc- ten kunnen ontwikkelen, die - al voordat ze op de markt komen - voldoen aan toekomstige eisen op het gebied van test- en R&D- activiteiten. Maar ook klanten en partners mogen gebruikma- ken van de onderzoeks- en cer- tificeringsmogelijkheden.


Fontys plus High Tech Institute: additive manufacturing training


High Tech Institute stelt de workshop De- sign for additive manufacturing van Fontys beschikbaar. De praktijkgerichte training voor 3D-printen draaide inmiddels bij ASML, Fokker Landing Gear, Océ, Philips Lighting, Thermo Fischer (voorheen Fei Company) en Vanderlande.


Met de samenwerking kunnen nu ook individuele deelnemers zich aanmelden. Deelnemers zijn direct na de training in staat om de opgedane kennis in de prak- tijk toe te passen. De driedaagse mix van theorie en praktijkgericht workshops leid- de inmiddels bij verschillende bedrijven tot baanbrekende innovaties.


Additive manufacturing, of gewoon 3D- printen, is een technologie die in potentie kan leiden tot doorbraken. Drie jaar gele- den nam Ricardo Abdoel bij Fontys het ini- tiatief om opleidingen te ontwikkelen voor


deze nieuwe productietechniek. Met Sjef van Gastel vond hij iemand die daaraan leiding kon geven. Tot voor kort was Van Gastel nog als senior strategic marketing manager betrokken bij Kulicke & Soffa, het Amerikaanse bedrijf dat Assembléon in 2016 overnam.


Om de killer application te ontdekken heeft Sjef van Gastel, onderzoeks- en cursusleider bij Fontys, een methodolo- gie bedacht om potentiële doorbraak- ontwerpen boven water te krijgen: een aanpak die de eigenschappen van het onderdeel of systeem sterk moet verbete- ren. Uitgangspunt is om met 3D- printen een sterke verbetering te realiseren ten opzichte van de ‘oude’ technologie. ‘Het is belangrijk dat cursisten zelf ondervinden wat het is en hoe ze de ontwerp-richtlijnen moeten toepassen’, aldus Van Gastel.


Research & Development In het centrum kan men terecht voor prototyping, simulatie en een verscheidenheid aan testen. Naast traditionele onderzoeks- thema’s, zoals materiaalkunde, flow engineering, cryogenics, akoestiek, regeltechniek, pro- ductveiligheid en systeemin- tegratie, worden ook nieuwe ventieltechnologieën onder- zocht, waaronder data-analyse en integratie op alle gangbare systemen.


Focus op digitale trans- formatie Het Innovation Center is gericht op de digitale transformatie van SAMSON producten. Het is dan ook uitgerust met com- plexe installatietechnieken en een geavanceerde digitale infrastructuur. Hierdoor biedt het een breed scala aan testen, procesmedia, procesomstandig- heden en toepassingsgebieden. Daarnaast vormt het centrum de ideale basis voor het onder-


zoeken, ontwikkelen en testen van SAMSON producten voor Industrie 4.0-omgevingen.


Het centrum biedt: • een CE-laboratorium voor EMC en veiligheid van SAMSON producten;


• faciliteiten, die de verschillen- de wereldwijde atmosferische condities simuleren voor het testen van materialen;


• laboratoriumovens, klimaat- kasten en simulatiesystemen voor het testen van levenscycli;


• flow labs voor het testen van vloeistofmechanica;


• simulatiehulpmiddelen;


• een digitale infrastructuur voor Industrie 4.0-omgevingen.


Meer informatie: www.samson-regeltechniek.nl


De eerste editie van Design for additive manufacturing bij High Tech Institute gaat op 13 december van start.


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64