search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
slag gaat. “Zo kun je eventueel cement dat nog aan de piepschuimplaten zit, met een zogenoemde ‘windshiftinstallatie’, bekend uit de recyclingsector, verwijderen. We nemen het komende halfaar de tijd om met proeven te kijken in hoeverre dat nodig is”, licht Tange toe.


Een overzicht van hoe de fabriek er uit komt te zien.


proces om een gebromeerd brandvertra- gend polymeer te maken dat milieuvriende- lijk is, aan de huidige eisen voldoet en wordt toegepast in nieuw piepschuim en daarmee is de broom cyclus gesloten.”


Vervolgens gaat de polystyreen gel naar een indamp unit, gevolgd door een extruder. Tange:“De korrels die daardoor ontstaan, het zogenaamde general purpose polystyreen (GPPS) met een standaard hoge kwaliteit, kunnen we weer toepassen voor het maken van isolatiemateriaal.” Voor de start van het CreaSoly® Proces wordt


ook het bromidegehalte gecontroleerd in de aangevoerde afval polystyreenblokken om te bepalen hoeveel oplosmiddel er moet worden toegevoegd. Bij het HBCD residu is viscositeit een aandachtspunt omdat het niet te veel oplosmiddel (maar zeker ook niet te weinig) mag bevatten om het verpompbaar te houden. De fysische eigenschapen van polystyreen kunststof spelen bij recyclaat een belangrijke rol. In Duitsland ontwikkelden ze onlangs daarom een methode om het piepschuim nog schoner uit te sorteren. Een aandachts- punt waar PSLoop zeker nog mee aan de


Aftrap Inmiddels was er een officiële startbijeen- komst in het Maritiem museum in Amster- dam en werd www.polystyreneloop.eu gelanceerd. Tange: “Het is de analogie van de VOC dat we het risico spreiden over de leden van een coöperatie die we voor dit doel heb- ben opgezet en alle kennis van de gehele waardeketen in huis hebben. Daarmee ver- wachten we het project piepschuimrecycling van de grond te krijgen. Al decennialang proberen bedrijven individueel een waarde- keten rondom plasticrecycling op te zetten. Weinigen slaagden daarin, met name door de inzamelingsproblematiek. Wij schatten onze kansen hoger in.” De fabriek kost zes á zeven miljoen. De leden dragen 2,1 miljoen bij, de Europese overheid bijna drie miljoen en er is een banklening afgesloten van 4,5 miljoen. “Maar er is ook veel geld nodig voor het opzetten van de inzameling en de start van het proces, waar ook de subsidie van de Europse commissie (Life Grant) voor is gegeven. Omdat iedereen overtuigd is van de noodzaak van dit project en ondersteunt, hebben we alle vertrouwen dat het goed komt.”


Alle 56 leden en supporters tijdens een startbijeenkomst in het Maritiem Museum in Amsterdam. 16 | nummer 7 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64