search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bedrijven- Wijzer


Marconiweg 28 8071 RA Nunspeet +31 (0)341 - 252688 mail@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl


Hellebrekers Technieken B.V. Groundbreaking industrial automation solutions


Hellebrekers Technieken levert state of the art engineering voor industriële procesinstallaties. In Nederland én internationaal ondersteunt Hellebrekers opdrachtgevers van ontwerp tot en met realisatie, onderhoud en beheer van technische installaties.


Voor de Nederlandse maakindustrie biedt Hellebrekers Technieken baan- brekende totaaloplossingen. Als sys- tem integrator is Hellebrekers sterk in het ontwerpen en installeren van in- novatieve besturingssystemen en soft- wareapplicaties die de industriële pro- cesautomatisering optimaliseren. We werken voor machinebouwers, klan- ten in de maakindustrie en klanten in de beton- en asfaltindustrie. Tot on- ze klantenkring behoren diverse gere- nommeerde, internationale groothe- den zoals Unilever, Proti-farm, DMT en Royal VIV Buisman. Aan onze klanten leveren wij oplossingen in de vorm van bekabelingswerkzaamheden, schakelpanelen, PLC procesbesturing, SCADA procesvisualisatie en MES (Manufacturing Execution System) software.


Visual Link is de nieuwste ontwikke- ling van Hellebrekers Technieken. Visual Link is een MES- softwareappli- catie die een antwoord biedt op de actuele ontwikkelingen in de maak- industrie. Bedrijfsprocessen moeten


steeds sneller en fl exibeler kunnen inspelen op plotselinge marktveranderingen. Bovendien willen bedrijven het pro- ductieproces van order tot fysiek (eind)product continu beheersen. Dit vraagt om een fl exibele datastroom tussen de kantooromgeving (ERP-software) en de productieom- geving (PLC-besturing/SCADA visualisatie). MES-software zorgt voor de adequate uitwisseling van informa-tie tussen deze twee omgevingen. Met Visual Link heeft Hellebrekers een unieke, modulaire MES-applicatie op de markt ge- bracht die gefaseerd geïmplementeerd kan worden in een bestaande infrastructuur. Als geen ander stelt Visual Link productiebedrijven in staat om zowel productie- en kwali- teitverhogend als kostenverlagend te werken.


Visual Link verzamelt, archiveert, analyseert en deelt data uit het productieproces. Het is een modulaire software- applicatie (volgens de ISA95 standaard), die tegelijkertijd maatwerk kan leveren. De modules kunnen onafhankelijk van elkaar worden geïmplementeerd, bijvoorbeeld om de inzet van resources te bepalen. Verder kan elke Visual Link module veilig en eenvoudig worden ingepast in de be- staande systeeminfrastructuur van de klant. De modules kennen geen beperkingen voor wat betreft koppelingen met boven- en onderliggende softwaresystemen.


54 | nummer 7 | 2017


De OEE-module van de Visual Link ap- plicatie duidt aan wat de oorzaak is van eventuele procesverliezen (bijv. in snelheid of geproduceerde aantal- len product). Alle storingen uit de ma- chines worden geregistreerd, evenals de oorzaak van het effi ciëntieverlies. Visual Link maakt hiermee een zeer gedetailleerde cost deployment mo- gelijk.


Hellebrekers Technieken bestaat sinds 1971 en bedient met ruim 200 mede- werkers vanuit vestigingen in Nun- speet, Oss, Alphen aan den Rijn en Temse (België).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64