search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Column


Samenwerkende specialisten nemen de markt over...


Het einde van algemene ingenieursbureaus?


met mijn zoon bij een open dag van de studie Technische Ge- neeskunde aan de Universiteit Twente. Een spreker vertelde daar dat meer dan de helft van de technische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen op dit moment werken, de laatste tien jaar pas zijn uitgevonden. Wacht dacht u van een com- pleet laboratorium op één chip, een operatierobot of een elektronisch aspirientje? Deze technologische ontwikkeling leidt tot een zodanige behoefte aan kennis van techniek binnen de medische sector, dat enkele jaren geleden de studie techni- sche geneeskunde is gestart. De rol van de arts wordt hiermee eigenlijk opgesplitst in een medisch specialist en een tech- nisch specialist.


O


Ir. Martin van den Hout Sr. Management Consultant Agidens Consulting martin.vandenhout@agidens.com


Een soortgelijk iets zie ik om me heen gebeuren in de industrie. Op alle gebieden wordt de tech- niek steeds geavanceerder en complexer, waardoor het steeds moeilijker wordt voor één partij om alles bij te houden. Neem iets ogenschijnlijk eenvoudigs als een systeem voor Cleaning In Place (CIP). Dit is een sys- teem waarmee de binnenkant van tanks en leidingen wordt schoongespoeld. Enkele jaren geleden ontwierpen bedrijven zelf nog dit soort systemen of lieten ze dit doen door “alge-


nze maatschappij is steeds meer een kennismaatschap- pij. Laatst was ik


mene” ingenieursbureaus. Die ontwierpen dan een systeem met een paar pompen, sproei- bollen en twee tankjes: één voor loog of oplosmiddel en één voor spoelmiddel dat al een keer gebruikt was om mee te spoelen. Als het systeem ging spoelen, dan spoelde het eerst een vast ingestelde tijd met al een keer gebruikt spoelmiddel, daarna met schoon spoelmid- del en daarna met heet water. Al met al dus vrij eenvoudig. Ondertussen hebben bedrijven ontdekt dat er veel te winnen valt door het inzetten van de meest vooruitstrevende ken- nis voor iets ogenschijnlijk eenvoudigs als “de afwas”. Eén bedrijf kan eigenlijk al niet meer alle kennis in huis hebben die nodig is om een CIP-systeem te bouwen. Er zijn consortia die bestaan uit een hele keten van gespecialiseerde bedrijven, vaak gecoördineerd door een cen- trale aanbieder.


Ik kwam laatst een kennispart- nerschap tegen, bestaande uit een centrale partij die ook de automatisering deed en ver- der een pompenleverancier, een leverancier van speciale chemicaliën, een fabrikant van doseerinstallaties en een le- verancier van appendages. Allemaal hadden ze de beschik- king over de laatste kennis en specialistische knowhow op hun specifieke vakgebied. Dit leidde tot flinke besparingen. Vroeger spoelden we een tank


eenvoudigweg een aantal mi- nuten met verdund natronloog en daarna spoelden we na met warm water. Nu selecteert de leverancier van chemicaliën precies het juiste spoelmiddel voor ieder product. Hierdoor is vaak veel minder reinigingsmid- del nodig, wat leidt tot minder belasting van het milieu en min- der kosten. Het belangrijkste is natuurlijk dat het de tanks en leidingen goed schoonmaakt. De automatiseringsfirma vraagt de instrumentatieleverancier om een sensor te selecteren, waarmee het kan meten dat de tanks echt schoon zijn. Vaak kan dit bijvoorbeeld met een geleidbaarheidsmeting. De operator weet dus nu zeker dat zijn tanks schoon zijn. Dit blijkt bij de meeste producten veel sneller te zijn dan de oude vast ingestelde tijd. Bedrijven bespa- ren dus veel tijd, chemicaliën en spoelwater.


Steeds vaker kom ik dit soort sa- menwerkingsverbanden tegen. Ook in de engineering wordt de kenniseconomie dus steeds meer een netwerkeconomie. De afwas doen zal nooit meer hetzelfde zijn.


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64