search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door deze productiewijze zijn de sensoren enorm sterk en fl exibel. Ze worden via deze techniek in verschillende diameters gepro- duceerd.


Elektromagnetische Interferentie (EMI)


Bij het aansluiten van temperatuursensoren zal men terdege rekening moeten houden met elektromagnetische interferentie. Dit vooral als gebruik wordt gemaakt van thermokoppels die van zichzelf al een zwak signaal hebben. Lopen de kabels langs zware machines of grote elektromotoren, dan kunnen de hierdoor opgewekte elek- tromagnetische golven invloed hebben op het meetsignaal dat naar de PLC gaat. Door gebruik van een koptransmitter wordt dit risico verkleind, zodat er een veiliger en nauwkeuriger meting ontstaat. Dit ook om- dat de sensor door de koptransmitter gal- vanisch wordt gescheiden van de rest van de installatie en wordt beschermd tegen overspanning.


Smart transmitters Voor zeer kritische situaties, waarbij het ab- soluut noodzakelijk is dat de temperatuur- meting intact blijft, zijn er zogeheten smart transmitters. Deze hebben een dubbele ingang voor het simultaan aansluiten van twee sensoren. Valt een van de twee senso- ren uit, dan neemt automatisch de tweede sensor de meting over waardoor uitval van de meting wordt voorkomen. Hiermee is bijvoorbeeld ook kabelcorrosie te bewaken. Dit is zinvol omdat corrosie invloed heeft op de weerstandswaarde.


Innovaties Koptransmitter en sensor worden ‘af fabriek’ gekalibreerd conform de gewenste nauw- keurigheidsklasse A of B. In werkelijkheid wijkt iedere Pt100 sensor af van de ‘ideale standaardcurve’. Door sensor en transmitter te matchen kan de nauwkeurigheid echter worden verhoogd. Ook kan men de kalibra- tiefactor bepalen en in de computer zetten (elektronisch matchen). Daarnaast zijn er in- novatieve toepassingen van Pt100’s zoals de ‘QuickSens’, waarbij de sensor in de mantel onderin de buis zit. Hierdoor heeft deze een zeer snelle aanspreektijd tot wel T90 = 0,75s, met als resultaat een hogere nauwkeurig- heid qua zowel meting als regeling. Ook zijn er tegenwoordig ‘StrongSens’ Pt-sensoren die dankzij een speciaal keramisch hulsje bestand zijn tegen versnellingen tot zelfs 60 g en daardoor een alternatief zijn voor de van nature sterke thermokoppels. De nieuwste ontwikkeling betreft de zogeheten ‘TrustSens’ sensoren. Deze zijn zelf kalibre- rend dankzij een ingebouwd referentiepunt op basis van het Curie-principe. Het omslag- punt hiervan vindt altijd bij dezelfde tem- peratuur plaats. Deze sensoren zijn sinds medio november 2017 beschikbaar.


‘QuickSens’ of ‘StrongSens’ sensoren kunnen worden gemonteerd in een zogeheten ‘Quick Neck’.


De nieuwe ‘StrongSens’ Pt-sensoren zijn dankzij een speciaal keramisch hulsje bestand tegen versnellingen tot zelfs 60 g en zijn daardoor een alternatief voor de van nature sterke thermokoppels


Bij de ‘QuickSens’ bevindt de meetcel zich in het uiterste tipje van de buis en heeft hierdoor een zeer snelle aanspreektijd tot wel T90 = 0,75s.


Door gebruik van een koptransmitter wordt het EMI-risico verkleind en wordt de sensor galvanisch gescheiden van de rest van de installatie en daar- door beschermd tegen overspanning.


Opbouw van de allernieuwste zelfkalibrerende ‘TrustSens’ temperatuursensor.


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64