search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Casus Fabriek voor sloopmateriaal uit Nederland, België en Duitsland


Gezamenlijk initiatief voor re HBCD houdend piepschuim


Onlangs startte in Terneuzen op initiatief van Synbra Technology en ICL een project voor polystyreen- en broomrecycling. In de zogenaamde PolyStyreneLoop Coöperatie gaan 56 deelnemers uit de hele keten samen de groeiende stroom polystyreen (ook wel piepschuim genoemd) vrijkomend bij huizensloop, verwerken. Vanaf de tweede helft volgend jaar verrijst daarvoor een fabriek naast het ICL-terrein in Terneuzen. Naast drie miljoen subsidie van de Europese commissie wordt alles gefinancierd door het bedrijfsleven (2,1 miljoen), aangevuld met een banklening. Directeur Tange vertelt over het proces.


Jelle Vaartjes


voor recyclingprojecten, met als specialisatie poly- meertechnologie. ICL startte in 1997 met recycling van vooral brandvertragers voor kunststof en broom- houdende afvalstromen. Tange: “Ik ben vanaf het begin bij de recycle activiteiten van ICL betrokken en heb drie jaar geleden samen met Jan Noordegraaf van Synbra Technology het project PolyStyreneLoop gestalte gegeven en het ketenbreed aangepakt.”


L


Een hele berg HBCD-houdend piepschuim werd sinds de jaren ’60 in de spouwmuur van huizen toegepast ter isolatie,


ein Tange werkt sinds 1993 bij ICL. Van oorsprong is Tange proces engineer en op dit moment werkt hij als product- stewardship manager en projectleider


waarbij HBCD zorgde voor een brandvertragende werking. HBCD staat echter inmiddels op een verbo- denstoffenlijst van Brussel (de zogenoemde REACH- wetgeving), omdat het materiaal milieuvervuilend is. Sinds 2015 mag men polystyreen schuim dat de brandvertrager HBCD bevat, niet meer mechanisch recycleren en in principe kan dit dus alleen naar de verbrandingsinstallaties toe. Nu menig huis uit de zestiger jaren wordt gesloopt, komt er veel van dat gebruikte polystyreenschuim vrij. Tange: “We praten over in totaal tussen de twintig en veertig miljoen ton aan isolatiemateriaal dat de afge- lopen veertig jaar in heel Europa is gebruikt. Europa verwacht volgend jaar zelfs een stroom van meer dan honderdduizend ton, dat zal oplopen naar meer dan tweehonderdduizend ton in de jaren erna. De over- heid eist dat organisch materiaal niet meer naar de stort mag. Je kunt nagaan hoe belangrijk recycling van zo’n enorme stroom is.”


Belangrijkste uitdaging Inmiddels is duidelijk dat er een economische haal- baarheid is voor de recycling, als er maar voldoende input is. Er moet dus een systeem worden bedacht om het materiaal tijdens afbraak goed te sorteren en in te zamelen. Tange “We willen dat er per keer zo’n 100 tot 150 kubieke meter materiaal wordt gebracht. En door te compacteren is tot 300 kilo/m3


het vervoer


Paolo Sandri (midden), lid van de Europese Commissie en van DG Grow. Links Jan Noordegraaf, rechts Lein Tange.


14 | nummer 7 | 2017


ook geen probleem en kun je het over twee- tot drie- honderd kilometer transporteren.” Inmiddels lopen er afspraken met diverse sloop- en recyclingbedrijven en zijn de afvalstromen in Neder- land in kaart gebracht. Duitsland volgt vanaf januari, wanneer PolyStyreneLoop met een groep van 15-20 deskundigen daar de betreffende stromen in kaart gaat brengen. “Dan kunnen we ook in Duitsland be- drijven bieden alle polystyreen naar onze demoplant in Terneuzen te brengen voor recycling. Wij kunnen nu makkelijker ADR-vergunningen (internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen) krijgen, omdat ons CreaSolv® proces opgenomen is in de algemene


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64