search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
en kennis op een ALV


Sabic Steven de Boer van Sabic vertelt wat duur- zaamheid voor zijn bedrijf betekent. “Als je kijkt naar deze grafieken, zie je dat de expo- nentiële groei van de bevolking, het inko- men, de hoeveelheid auto’s en andere zaken een enorme impact hebben op ons milieu. Dat heeft gevolgen voor hoe wij als bedrijf met energie en grondstoffen omgaan.” De Boer vertelt over klimaatdoelstellingen, het voorkomen van ongelukken en (voor de chemie een belangrijk punt) de zogenaam- de ‘zero pallet loss’. “We hebben te maken met plastic soepen in de oceanen. Onze zero pallet loss gaat over het feit dat wij wil- len voorkomen dat onze granulaten op reis gaan naar plekken waar ze niet thuishoren.” Volgens De Boer zal het de komende tijd in de industrie over de volgende drie punten gaan: “We moeten naar een fossielvrije eco- nomie toe. Ten tweede moeten we veel meer en beter gaan recyclen en ten derde zullen we op zoek moeten naar onze positie in de biobased economy.”


De brandstof van de economie is al lang geen olie meer, maar data...


Blockchain Charles Groenhuijsen sluit de dag af met de lezing ‘Wat verandert er nu echt voor de industrie?’. Hij begint zijn verhaal met een vraag: : “Wie is er hier goed voorbereid op de techniek van de toekomst?”. De uitkomst van de poll is direct zichtbaar. Vrijwel nie- mand denkt echt goed te zijn voorbereid op de nieuwe techniek. Zo’n vijf procent weet van zichzelf dat ze helemaal niet goed zijn voorbereid. “Meer dan de helft van de be- drijven die nu actief zijn, ontleent hun be- staansrecht aan internet”, gaat Groenhuijsen verder. “De brandstof van de economie is al lang geen olie meer, maar data.” De lezing gaat verder met het onderwerp Blockchain. “Heel simpel gezegd is Block- chain een manier om data veilig, transpa- rant, auditable en failproof te distribueren”, begint Groenhuijsen. Gebaseerd op hetzelf-


Geen ongeïnteresseerde toeschouwers, maar juist een handig gebruik van nieuwe technologie: vragen stellen en op polls stemmen via je browser.


de principe als Bitcoin, zou Blockchain een vergelijkbare vlucht kunnen gaan nemen die we met internet hebben gezien. “Stel dat je een product fabriceert en dat je dat met containers tegelijk moet versche- pen. Nu heb je te maken met allerlei bedrij- ven en organisaties die een deeltje van dat proces regelen en beheren. Op het moment dat je via een transparant en veilig netwerk rechtstreeks contact hebt met je eindklant, kun je al die tussenpartijen weglaten”, voegt Groenhuijsen toe. Het klinkt interessant, maar ook vrij abstract. Voor de meeste toe- hoorders iets om verder over door te lezen.


Netwerken Ron van de Weer van VCC BV is tevreden met Machevo Connect. “Ik denk niet dat er veel verenigingen in deze branche zijn waar de opkomst net zo groot is als hier. Als je goede content combineert met een leuke locatie en een goede catering, komen men- sen dus echt wel.” Cynthia Meijer van Machevo kijkt ook met tevredenheid terug op de dag. “Belangrijk is dat mensen tijdens zo’n event ook kunnen netwerken. Daarom hebben we ook drie kwartier gepland voor de pauze, plus een uur na de laatste lezing om rustig met elkaar te kunnen praten.” Voor volgend jaar staan er ook weer interes- sante evenementen op de Machevo kalen- der. Zo zal er zeer waarschijnlijk een excursie naar de kernreactor in Delft plaatsvinden en uiteraard wordt Industrial Processing weer georganiseerd. “Onze leden hebben in- spraak in de organisatie van IP”, voegt Meijer toe. “Sterker nog, zo’n vijftig jaar geleden heette de IP de Machevo Beurs. We hebben dus een gemeenschappelijke geschiedenis.”


Dagvoorzitter en spreker Charles Groenhuisen in gesprek met een van de vragenstellers.


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64