search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bedrijven- Wijzer


VEGA Gespecialiseerd in niveau- en drukinstrumentatie


Productie processen worden tegenwoordig steeds complexer, daarom is het belangrijk dat de meettechnieken die gebruikt worden ter controle en om de processen te monitoren steeds makkelijker te begrijpen en intuïtiever worden. VEGA heeft zichzelf ten doel gesteld een innovatieve meettechniek te ontwikkelen die gemakkelijk te installeren en bedienen is en die maximale veiligheid en betrouwbaarheid biedt.


VEGA wereldwijd Bij VEGA werken meer dan 1250 men- sen wereldwijd, waarvan er 630 werk- zaam zijn op ons hoofdkantoor in Schiltach in het Zwarte Woud. Hier ontstaan al meer dan 50 jaar oplossin- gen voor veeleisende meetopgaven in de: chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, voor drinkwatersystemen, zuiverings- installaties, stortplaatsen, mijnbouw, energie opwekking, olie platforms, schepen en vliegtuigen.


VEGA is actief in meer dan 80 landen met een wereldwijd netwerk van dochterondernemingen en distributeurs. De organisatie en haar producten hebben alle benodigde certifi caten en goedkeuringen voor een wereldwijde toe- passing. Dit geldt voor zowel de technische veiligheid als de kwaliteit van de producten en services.


VEGA WE ♥ RADAR Het gebruik van radar heeft in de niveau-meettechniek


een revolutie teweeggebracht. Al bijna 25 jaar is VEGA koploper in ontwikkeling van radartechnologie voor de procesindustrie. Momenteel doen over de hele wereld meer dan 600.000 radarsensoren van VEGA betrouwbaar hun werk in vele verschillende niveaumeet applicaties.


Met 80 GHz de toekomst tegemoet! In 2014 werd met veel succes de VEGAPULS 69 geïntroduceerd, een radarsensor voor de continue me- ting van stortgoederen. De hogere zendfrequentie van 80 GHz maakt een signifi cant betere focussering van het zendsignaal mogelijk. In tanks en silo’s met veel ingebouwde obstakels draagt een goede focussering bij aan een vermindering van de invloed van stoorsignalen. Met de introductie van de nieuwe VEGAPULS 64, de eerste 80 GHz radar niveausensor voor vloei- stoff en ter wereld, is nu onherroepelijk een nieuw tijdperk in de radar-meet- techniek aangebroken. Inmiddels zijn er wereldwijd ruim 65.000 stuks van deze nieuwe generatie radarinstru- menten ingebouwd, veelal op applica- ties waar voorheen geen betrouwbare meting te realiseren was.


Bluetooth Met de nieuwe Bluetooth functionali- teit is het mogelijk om alle PLICS in- strumenten met een PLICSCOM vanaf een afstand van ca. 25 meter draad- loos te bedienen. Met uw smartphone of tablet heeft u comfortabel toegang tot de bediening van de sensor. Alle functies zijn geïntegreerd in de VEGA Tools-app.


Arnhemseweg 213-2 3817 CG Amersfoort 033 - 4502502 info.nl@vega.com www.vega.com


12


| nummer 7 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64