search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up Nederlandse militairen hervatten operaties bij Kidal


De lange-afstandverkenningseenheid in Kidal in het noorden van Mali kan weer operaties uitvoeren. De VN heeft Neder- land schriftelijke garanties gegeven over de medische keten en bevestigt hiermee de beoordeling die Defensie zelf eerder maakte (zie Check Up 9-2017). Dat heeft minister Ank Bijleveld geschreven aan de Kamer. De zorg die het Togolese hos- pitaal in Mali kan leveren is voldoende om de operaties vanuit en rondom de militaire basis in Kidal te hervatten. Dat liet het kabinet onlangs al weten, na onderzoek door de hoogste medische autoriteit van Defensie. Nederland heeft nu ook zwart-op-wit-afspraken over de medische zorg. Die houden onder meer in dat een militair binnen tien minuten medische hulp krijgt, er een medisch kwalitatief hoogwaardige MI-8 helikop- ter klaarstaat en het role 2 ziekenhuis in Kidal voldoet aan de VN-standaard. (JR)


Premier Mark Rutte heeft tijdens een bezoek eind november aan de Nederlandse militairen in Mali zijn waardering uitgesproken voor hun werk. “Jullie doen fantastisch werk (…...) Door de instabiele ring rond Europa te stabiliseren, zorgen jullie er mede voor dat Europa veilig blijft.” Foto: ministerie van Defensie


Ontmoetingsdag voor het thuisfront


De eerste Home@Vi Ontmoetings- dag, georganiseerd door het Vete- raneninstituut, vindt plaats op 25 november. Er wordt gestart met een inspirerende lezing door Robert van den Bout, beter bekend als de Nieuwe Dominee. Nadat een aantal thuisfronters zich heeft voorgesteld, is het al snel duidelijk dat het gezin bij iedereen vooropstaat en dat met name de vrouwen in de groep een pittige zorgtaak kennen. Een van hen benadrukt dan ook dat het soms echt fijn is om even je gedachten te kunnen verzetten. Het middagpro- gramma staat in het teken van het delen van ervaringen met het leven met een veteraan, zoals de grap- pige en mooie momenten, maar ook de minder mooie momenten. Waar iedereen het over eens is, is dat ze blij zijn als hun partner tenminste ‘iets’ vertelt over zijn of haar uitzen- ding. En aan wie dat op dat moment gebeurt, doet er dan niet toe, laat ze het verhaal maar vertellen. De dag wordt ervaren als een mooie mogelijkheid voor aandacht voor elkaar als thuisfront. “Je hebt aan een woord genoeg, je hoeft hier even geen mama, partner of iets anders te zijn, maar gewoon jezelf”, zegt een


8 december 2017


van de thuisfronters. Home@Vi is er speciaal voor dat thuisfront. Deze dag is georganiseerd om te verbinden en staat in het teken van ontmoeten, ervaringen delen en even lekker jezelf kunnen zijn. Dat doel is bereikt en het is een zeer geslaagde dag. De tweede Home@Vi Ontmoetingsdag zal plaatsvinden op 7 april 2018. Deze zal ook in het teken staan van ontmoeten, maar wordt gecombineerd met een leuke activiteit. (MvdW)


Meld u aan via https://www.veteraneninstituut.nl/aanmelden-homevi-ontmoetingsdag


Foto: Marjolein van der Werf


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65