search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
onzegbare’ ‘Hij was mijn held en mijn rechterarm’


Dominee Piet van Duijvenboden (54) was twaalf jaar beroepsmili- tair geweest toen hij in 1992 uit dienst ging om zijn studie theologie af te maken. Een paar jaar later reageerde hij op een dringend appel van Defensie die naarstig op zoek was naar geestelijk ver- zorgers. “Ik dacht: dit is de route die ik moet nemen.” Sinds 2015 is Van Duijvenboden als GV’er geplaatst op Vliegbasis Volkel. In 2011/2012 werd hij als geestelijk verzorger naar Afghanistan uit- gezonden. Zijn missie begon in Kandahar, maar halverwege de uitzending werd de Air Task Force verplaatst naar Mazar-e-Sharif. Van Duijvenboden was niet alleen GV’er voor zijn eigen eenheid, maar voor heel Afghanistan. Hij bezocht de andere militairen per vliegtuig, een DASH, dat met een vaste route een soort busdienst onderhield. “Over de grond reizen was veel te gevaarlijk.”


Kerst thuis


“Ik ben van huis uit orthodox her- vormd. Wij hielden ons aan een


strikte zondagsheiliging. Kerst was bij ons altijd erg gericht op de boodschap. We kwamen met de familie bij elkaar en gingen tijdens de kerstdagen naar twee kerk- diensten. We hadden thuis wel versiering, maar geen kerstboom. Die strikte zondagsheiliging is in mijn eigen gezin wat minder. Ik kijk geen televisie op zondag, maar mijn kinderen doen dat wel.”


Kerst in het missiegebied


“De dag voor kerst bracht ik


Jan Tom Schneider (nu dominee en coördinator Gees- telijke Verzorging bij het Veteraneninstituut; red.), die op bezoek was geweest, naar het vliegveld. Op de terug- weg, ik was op de fiets, werd ik aangereden door een Nederlandse militair. Zijn deur was open geschoten en ik vloog over de kop en brak mijn arm. Die dag ging mijn arm dus in het gips. Normaal moet je met een botbreuk terug naar Nederland, dat is standaardprocedure. Maar ik mocht ternauwernood blijven, ook omdat ik als domi- nee toch al geen wapen draag en dus niet gehinderd ben bij eventueel schieten met het wapen. Maar ja, een scherfvest kon ik niet aantrekken, ik kon me niet meer zelf aankleden en ook andere handelingen kon ik niet


‘Zonder mijn adjudant was ik eenzaam geweest’


meer verrichten. Toen is mij Paul van Mierle als adju- dant toegewezen. Die heeft mij met alles geholpen. Dus ook met het voorbereiden van de kerstdiensten, de kaar- sen aansteken, de muziek klaarzetten enzovoort. Paul was ontzettend zorgzaam. Hij was mijn held en mijn rechterarm. Samen zijn we toen door half Afghanistan gevlogen om kerstdiensten te houden. Routes die ik nor- maal alleen deed. Zonder hem was ik eenzaam geweest.”


Dienst


Tijdens de kerstdiensten, die hij dus met gebroken arm leidde, vertelde Van Duij-


venboden het verhaal van een man die thuis heel veel ellende had veroorzaakt en met grote ruzies het ouderlijk huis verliet. Hij verbrak alle banden en vertrok naar Nieuw-Zeeland. Jaren later kwam zijn broer achter hem aan en vroeg of hij terug wilde komen. Van Duijvenbo- den: “Soms moet je hindernissen nemen en grote afstan- den afleggen om elkaar weer te vinden. God doet dat met kerst door Jezus naar ons te sturen en nodigt ons uit dat ook te doen.”


december 2017 19


Foto: privécollectie Piet van Duijvenboden


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65