search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
aanwezige waardering


nen vond de missie succesvol. Een flinke groep veteranen was neutraal over de mate van succes of had geen mening en een op de vijf veteranen was het niet eens met de stelling dat de missie succesvol was. De mate waarin de eenheid en het eigen optreden in de ogen van veteranen succesvol was, laat een ander beeld zien. Driekwart van de veteranen is van mening dat het optreden van hun eenheid succesvol was. Een even grote groep vond hun eigen (persoonlijke) inzet succesvol. In beide gevallen was een kleine groep het niet eens met de stelling dat de eenheid of hun eigen optreden suc- cesvol was. Kortom, de missie mag in de ogen van de veteranen niet altijd een succes zijn geweest, maar de persoonlijke inzet en die van de eenheid was dat voor de meeste veteranen wel (zie grafiek 1).


Op handen gedragen Wie zelf positief terugkijkt op eigen


verdiensten hoopt of rekent meestal ook op (enige) waardering van ande- ren. In hoeverre ervaren veteranen nu waardering van anderen voor hun inzet tijdens de uitzending? Een behoorlijk deel van de vetera- nen antwoordt neutraal op de vraag of zij zich gewaardeerd voelen, maar de meeste veteranen vinden het wel belangrijk om waardering te ont- vangen (zie grafiek 2 en 3). De meeste veteranen voelen zich gewaardeerd door collega-veteranen. Daarnaast ervaart een flinke groep veteranen waardering uit de directe omgeving en van de overheid en Defensie. Slechts een op de drie veteranen ervaart waardering uit de samenle- ving. Voor acht op de tien veteranen is het echter wel belangrijk om waar- dering te krijgen vanuit de samenle- ving. Op de vraag wat er gedaan zou kunnen worden zodat men zich (nog) meer gewaardeerd voelt, blijkt echter dat ruim twee derde van de vetera- nen vindt dat het wel goed is zo. Wie zijn dan die veteranen die aan- geven dat er wel wat kan veranderen op het gebied van waardering en wat zeggen zij dan? Dat zijn vooral vete- ranen die zich sterk veteraan voelen. Ook gaat het voor een deel om vete-


1. 100%


10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%


0%


de missie was succesvol


het optreden van mijn eenheid was succesvol


mijn inzet was succesvol


geen mening helemaal niet mee eens niet mee eens neutraal mee eens helemaal mee eens


1. Terugblik op de missie


2. Ik voel mij als veteraan gewaardeerd door:


100%


10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%


0%


geen mening helemaal niet mee eens niet mee eens neutraal mee eens helemaal mee eens


3. Belang waardering door: 100%


10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%


0%


geen mening helemaal niet belangrijk niet zo belangrijk belangrijk heel belangrijk


december 2017


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65