search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die binnenkomen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huisadres) tothepoint@veteranen.nu.


100 jaar Marineluchtvaartdienst


(2) Een mooi verslag van Karin Stroo in Checkpoint 8-2017 over honderd jaar MLD. Na ontvangst van de uitnodi- ging om aanwezig te zijn, heb ik direct gereageerd. Eind 1947 heb ik mij als 17-jarige aangemeld bij de marine. Na de keuring werd mij de mogelijkheid geboden om bij de MLD in dienst te treden. Dit aanbod heb ik met beide handen aangegrepen. Ik was werkzaam bij het dienstvak onderhoud kleur- schema vliegtuigen en vliegveiligheids- schema (parachutes en dinghy’s). Van september 1951 tot begin 1953 was ik geplaatst op Biak, Nieuw-Guinea. Ik heb verschillende reizen op de Hr.Ms. Karel Doorman meegemaakt, waaronder de reis naar de Antillen van 2 januari 1950 tot 4 mei 1950. Met Squadron 2 Fairey Firefly was ik vanaf 1 april 1953 geplaatst bij de Marine Attaché Londen, walplaatsing Lee on Solent, na zomer- verlof op het Engelse vliegkampschip HMS Illustrious. Op 16 juni 1954 ben ik met ontslag gegaan. Ik ben dankbaar dat ik de herdenkingsdag op 15 september heb mogen meemaken. De kransleg- ging bij het monument Hekate heeft de meeste indruk op mij gemaakt. Op 18 augustus 1992, bij het 75-jarig bestaan van de MLD, is op voormalig Vliegveld Valkenburg het monument Hekate ont- huld. Na sluiting van het vliegveld is het monument geplaatst op Maritiem Vliegkamp De Kooy.


G. Roozenbeek, Rotterdam


Mariniers in Nieuw-Guinea Hierbij wil ik reageren op wat Robert Brands vertelt over zijn belevenissen in Nieuw-Guinea in 1962 in het artikel over de Indië-herdenking (Checkpoint 8-2017). Dit verhaal bevat onjuistheden. Het commando mariniers in Nieuw- Guinea omvatte in 1961/1962 drie com- pagnieën, te weten 41, 42 en 43 INCO en de V&I pelotons 2 en 4. Vanwege de toenemende Indonesische vijandelijk- heden door middel van infiltraties is besloten de aanwezige eenheden in het voorjaar van 1962 te versterken met een


Cie uit Holland (21 INCO) en een Cie uit de Antillen (22 INCO). De operatio- nele inzet van 22 INCO vond plaats in Kaimana en later gedeeltelijk bij Fak Fak en Nemboektep (operatiegebied TU 8). Dat betrokkene heel Nieuw-Guinea heeft ‘doorsjouwd’ is klinkklare onzin. De voorgestelde ‘zware’ mitrailleur maakte geen deel uit van de organisatie. Bedoeld wordt de lichte MG Browning M1919A4, Cal.30, waarbij de affuit door de helper werd gedragen. De gebruikte LCPR’s hadden elk als boordwapens twee Browning, Cal. 50 MG’s, die als zware mitrailleurs golden. Ten slotte is er bij 22 INCO niemand gesneuveld. De enige Cie die twee man heeft verloren en vijf gewonden telde, was 41 INCO.


H. Bonselaar, Wezep


Morgenster Ik hoor veel rumoer over het niet mogen dragen van de Morgenstervlag, maar tot mijn verbazing staat deze Morgenster wel op het front van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis. Moeten we dat voortaan maar omdraaien en de Neder- landse Leeuw aan de voorkant dragen? Ik ben bang dat de veteranen aan deze huichelarij niet mee zullen doen en de Papoea’s geen dolk in de rug steken zoals het spul in Den Haag doet.


J. Ger van den Hurk, ’s-Hertogenbosch


Veteranendag Zoals blijkt, komen er steeds meer jaarlijkse lokale veteranendagen bij in ons land, zowel voor oudere als jongere geïnteresseerden. Sinds de oprichting (13 oktober 2012) in de gemeente Peel en Maas is hier elk jaar voldoende animo voor. De organisatie hieromtrent is in handen van burgemeester W.J.G. Delis- sen-van Tongerlo en een medewerkster van haar, Monique Verspa-Verheijen. De organisatie van dit veteranengebeu- ren is werkelijk perfect, alle veteranen met eventuele genodigden zijn buiten- gewoon tevreden. Misschien mag ik deze regio een vergeten hoek noemen, maar Peel en Maas bestrijkt met zijn vele dorpen een grote oppervlakte. Elk


Morgenstervlag, Veteranendag 2014. Foto: Birgit de Roij


jaar worden in het prachtig verbouwde gemeentehuis de genodigden ontvangen en buiten ontbreekt het niet aan oude opgeknapte oorlogsmaterialen.


W.Th.J. Beurskens, Baarlo


Aanvullingen en correcties Checkpoint 9-2017


Veteraan in beeld (pag. 4 en 5) Op het voormalige eiland Wierin- gen liggen in totaal vijftien geal- lieerde vliegers begraven, van wie één in Westerland en veertien in Hippolytushoef. Het eerbetoon in Hippolytushoef is bedoeld voor alle geallieerde vliegers die daar zijn begraven, naast twee Canade- zen zijn dat tien Britten en twee Australiërs.


Postume uitreikingen krijgen meer aandacht (pag. 12 t/m 14) Het betreft hier het Ereteken voor Orde en Vrede.


Ik heb ook veel schik gehad (pag. 39 t/m 41) Jo van Son werd in 2004 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau.


december 2017 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65