search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Massa-executies op Sulawesi


De gemoederen rondom het onderzoek naar Nederlands- Indië lopen in veteranenland nog steeds hoog op en het boekMassa-executies op Sulawesi zal daar zeker aan bijdragen, getuige ook de ondertitel: Hoe Nederland wegkwam met moord in Indonesië. Wie echter de moeite neemt om het boek te lezen, komt er al snel achter dat de schrijfster, onder- zoeksjournaliste Manon van den Brekel, niet over één nacht ijs is gegaan. Zij kamde het zuiden van Sula- wesi (door Nederland des- tijds Celebes genoemd) tot in de verste uithoeken uit op zoek naar ooggetuigen van de strijd die daar begin 1947 plaatsvond tussen met name eenheden van het Depot Speciale Troepen (DST) en


opstandelingen in voormalig Nederlands-Indië. Daarnaast raadpleegde zij de archieven van het NIMH, het NIOD en het Nationaal Archief. Over de oorlogsmisdaden van kapitein Westerling op het eiland is al veel gepubli- ceerd, over zijn collega-mili- tairen, die op grote schaal zijn methodes – onder meer het standrechtelijk execute- ren – in de praktijk brachten, is dat minder het geval. Toch was ook hier al het nodige over bekend, onder meer door Willem IJzereefs boek De Zuid-Celebesaffaire (1988) en Westerling’s Oorlog (1999) waarin Jaap de Moor concludeerde dat afdelingen van het DST en het KNIL op Sulawesi ‘als ware doods- eskaders opereerden’. Wel nieuw in het boek van Van


den Brekel is de conclusie dat er in nog geen maand tijd veel meer onbewapende burgers, namelijk zo’n 1500, door Nederlandse militairen zijn omgebracht dan tot nu toe werd aangenomen. De voor het eerst opgetekende ooggetuigenverhalen van Indonesische overlevenden van deze massa-executies zijn onthutsend en vereisen heel wat incasseringsvermo- gen van de lezer. U bent dus gewaarschuwd. (FL)


Massa-executies op Sula- wesi. Hoe Nederland weg- kwam met moord in Indone- sië – Manon van den Brekel 175 pagina’s, geïllustreerd € 19,95 WalburgPers, Zutphen www.walburgpers.nl ISBN 9789462490093


Tabé Java, Tabé Indië


In Tabé Java, Tabé Indië vertelt Ronald Nijboer het verhaal van zijn opa Indië- veteraan Evert-Jan Nijboer. In 2008 overleed Evert-Jan op 85-jarige leeftijd en in zijn nalatenschap vond zijn familie een houten legerkist met drie dagboeken, een fotoalbum en ruim driehon- derd brieven. Kleinzoon Ronald werd gegrepen door deze verborgen geschiedenis van zijn grootvader en tikte alle teksten over, in eerste instantie voor zijn familie. Met die teksten in de hand is Nijboer in 2015 naar Indo- nesië gegaan om de plekken te bezoeken die zijn opa had beschreven. Naderhand ver- werkte hij zijn ervaringen


in een artikel voor De Cor- respondent en uiteindelijk in een zeer lezenswaardig boek. Het boek van Nijboer is een soort ode aan zijn opa, maar toch stelt hij op diverse plek- ken de vraag of zijn groot- vader op de hoogte was van oorlogsmisdaden in voor- malig Nederlands-Indië. De auteur werd op scherp gezet door een opmerking van zijn opa in een van zijn brieven aan zijn broertje. Daarin schreef hij dat hij niet het achterste van zijn tong liet zien. Nijboer heeft daarom zoveel mogelijk ‘tussen de regels door’ de brieven en het dagboek van zijn opa proberen te lezen, om erach- ter te komen wat hij mogelijk


meegemaakt zou hebben. De auteur heeft daarbij ook constant zijn twijfels opge- schreven. Uiteindelijk trekt hij geen harde conclusies op de vraag of zijn opa aanwe- zig is geweest bij gewelds- excessen. Het boek is een mooi gedoseerde mengvorm van een grote geschiedenis en een invoelbaar geschre- ven levensverhaal. Intiem en toegankelijk. (JK)


Tabé Java, Tabé Indië – Ronald Nijboer 286 pagina’s € 19,90 (e-book € 13,99) HarperCollins, Amsterdam www.harpercollins.nl ISBN 9789402727302


december 2017


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65