search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
THEMA VETERANENLEZING: VECHTEN RAAKT ‘Gewapend met erva


‘Volksfilosoof’ Bas Haring, twee veteranen met gevechtservaring en oud-politica Angelien Eijsink bogen zich over het thema van de veteranenlezing: vechten raakt. Afghanistanveteranen Mirjam Grandia en Ralph van Kemenade stellen beiden dat ze iets geleerd hebben van de ervaring, het heeft ze gevormd. Gevechtservaring levert belangrijke kennis op die van pas kan komen bij een volgende missie, is de conclusie.


Afghanistanveteranen en sprekers Mirjam Grandia en Ralph van Kemenade.


Door: Linde van Deth Foto’s: William Moore


M 26


eer dan driehonderd veteranen en andere geïnteresseerden waren op 6 novem-


ber naar Bronbeek gekomen voor de veteranenlezing met als thema: Vechten raakt. Gevechtservaring: ingrijpend, vormend en wapenend. In de aanloop naar de lezing die werd georganiseerd door het Vete- raneninstituut (Vi) en het Nationaal Comité Veteranendag deed het Vi een verkennend onderzoek naar gevechtserving onder Nederlandse veteranen (zie kader). De belangrijk- ste conclusies werden gepresenteerd bij de start van de lezing. Volksfilosoof Bas Haring liet daarna


december 2017


als eerste zijn licht schijnen op de titel Vechten raakt. Volgens hem weten we in onze maatschappij niet meer wat vechten, wat een fysieke confrontatie is. Het is iets abstracts geworden. Zijn conclfusie is echter wel dat vechten iets is wat erbij hoort. Het is soms goed om op die manier de confrontatie aan te gaan. “Het is in de samenleving wel degelijk zinvol dat er een beroepsgroep is die wél vecht. En het is relevant dat die bijzondere beroepsgroep samenkomt om kennis, ervaringen en inzichten te delen.”


Vertrouwen Na zijn inleiding was het de beurt


aan twee veteranen in actieve dienst


om te vertellen over hun gevechts- ervaringen. Afghanistanveteraan Mirjam Grandia beklom als eer- ste het podium. “Heeft zij ook gevechtservaring?”, mompelde een Nieuw-Guineaveteraan in het publiek toen hij haar zag. Dat heeft ze zeker, zo blijkt uit een interview met haar in Checkpoint 8-2017. In eerste instantie werd dat niet dui- delijk uit de vragen die de presen- tator haar stelde, omdat hij vroeg naar haar ingrijpendste ervaring met geweld. Dat is niet haar eigen gevechtservaring in Afghanistan geweest, maar toen zij hoorde dat haar man gewond was geraakt tij- dens zijn uitzending. Over haar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65