search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag


Veteranen gezocht voor 4 én 5 mei!


Veteranen zetten zich wereldwijd in voor vrede, vrijheid en veiligheid. De Nationale Herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met veteranen. Het Veteraneninstituut zoekt veteranen die op (een van) deze dagen een betekenisvolle bijdrage willen leveren.


Op 4 mei herdenkt Nederland alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of gesneuveld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en vredesopera- ties. De daaropvolgende dag, 5 mei, vieren we onze vrijheid. Bent u veteraan en wilt u een betekenisvolle bijdrage leveren aan herdenken en vieren? Dan zijn wij op zoek naar u! Voor het erecouloir en de bevrijdings- festivals zoeken we veteranen die hieraan willen deelnemen.


4 mei - het erecouloir Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam


vormen zestig veteranen het erecouloir van het Paleis op de Dam tot aan het Nationaal monument. In het erecouloir staan veteranen symbool voor de strijd voor internationale vrede, vrijheid en veiligheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Veteraneninstituut (Vi) en het Veteranen Platform (VP) zoe- ken veteranen die Nederland willen vertegenwoordigen in het erecouloir. Dus: bent u veteraan en wilt u op 4 mei in het


erecouloir op de Dam staan? Meldt u zich dan aan via de link in het kader hieronder. Alle veteranen moeten zich via het Veteraneninstituut aanmelden, ook als u bij een vereniging bent aangesloten. Het erecouloir is een afspiegeling van de veteranenpopulatie. We zijn dan ook op zoek naar mannen en vrouwen van alle krijgsmachtdelen en van verschillende uitzendingen en leeftijden.


5 mei - speeddaten op bevrijdingsfestivals Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Dit doen we op (minimaal)


veertien locaties in Nederland. Op al deze locaties kunnen festivalgangers ‘speeddaten’ met een veteraan. Onderwerp van gesprek met festivalbezoekers is vrijheid. Want u als veteraan weet uit eigen ervaring dat vrijheid niet vanzelfspre- kend is. Dus: bent u veteraan en wilt u ‘speeddaten’ op een bevrijdingsfestival om te spreken over vrijheid? Meldt u zich dan aan via de link in het kader hieronder. Per festivallocatie zoeken we ongeveer vijf veteranen.


Meer informatie en aanmelden?


Ga naar www.veteraneninstituut.nl/vrijheidpoweredbyveteranen. U kunt zich tot en met 9 februari 2018 aanmelden. Wanneer u zich aanmeldt voor het erecouloir, moet u beschikbaar zijn op 17 maart 2018 én 21 april 2018.


40 december 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65