search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Pluspoint Doe mee aan de grote


Jaaroverzichten in december, het is toch een beetje een traditie. In woord en beeld wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar.Checkpoint doet daaraan mee met de grote Checkpoint 2017-quiz. Weet u nog wie welke uitspraak deed en wat de guilty pleasure van een van de geïnterviewde veteranen is? Doe mee en win mooie prijzen!


Vraag 1


Wat is de guilty pleasure van deze kasteelbeheerder en veteraan?


Vraag 2


Wie schreef het Veteranen top 50-nummer Iron Rain van de band Present Danger?


Vraag 3


Mas Massizzo was de eerste vrouwelijke marinecommandant. Van welk schip?


Vraag 4 Welk circus startte deze Nieuw-Guineaveteraan? Vraag 5


All in the family: wie van de familie Kraft werk(t)en er bij de marine?


Vraag 6


Hoeveel vrouwelijke veteranen stonden er op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer?


Vraag 7


Waarmee verwisselden veel lezers van Checkpoint Junior de marechaussee in deze rebus uit Checkpoint 7-2017?


Vraag 8


Hoe vaak stond prins Harry – u weet wel, die gaat trouwen met een Amerikaanse actrice – in de rubriek Check Out?


Vraag 9


Van wie is de volgende uitspraak: “Een nationale Veteranendag vergelijken met Wageningen is alsof je paarden met koeien vergelijkt.”


Vraag 10


Wat is de naam van de Forward Operating Base waar korporaal Erik een hevig gevecht met de Taliban uitvocht?


30 december 2017


a Zijn motor b Zijn treintjes op zolder c Zijn vriendin d Zijn pijp


a Thijs de Jong b Georg van Kleij c Rob de Jong d Erik Krikke


a Hr.Ms. Schorpioen b Hr.Ms. Neptunis c Hr.Ms. De Zeven Provinciën d Hr.Ms. Kortenaer


a Circus Boltini b Circus Bongo c Circus Salto d Circus Rigolo


a Vader en moeder b De dochter c Twee schoonzonen d a, b en c


a Geen b Twee c Drie d Vier


a Een politieagent b Iemand van The A-Team c Een glazenwasser d Een bandlid van de Village People


a Nooit b Eén keer c Twee keer d Vijf keer


a Prins Bernhard b Ton van Ede c Ted Meines d Frans Weisglas


a Volendam b Martello c Torkham d Tiger


Stuur uw antwoorden vóór 24 januari per e-mail naar pluspoint@veteranen.nu onder vermelding van ‘Quiz 10’ (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Een (brief)kaartje sturen mag ook, dat stuurt u naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Foto: Birgit de Roij


Foto: privécollectie familie Diks


Foto: Karin Stroo


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65