search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check In


Checkpoint van dit jaar. De film opent immers met een scène waarin Amerikaanse militairen op het slagveld in Europa kerst vieren onder erbarmelijke omstandig- heden. Twee militairen (Bing Crosby en Danny Kaye) met veel aanleg voor entertainment proberen zo goed en zo kwaad als het kan een show uit te voeren voor de man- schappen. Iets wat zeer gewaardeerd wordt door hun populaire generaal die op het punt staat opgevolgd te worden. Als het nummer White Christmas wordt ingezet, zie je dat iedereen met zijn gedachten bij het thuisfront is. Het eenzaamheidsgevoel wordt door een aanval van de Duitsers al snel verjaagd. Na de oorlog blijken de twee veteranen hun zang- en danskwaliteiten omgezet te hebben in wervelende shows waarmee ze volle theaterzalen trekken. Dan ont- dekken ze dat het hun oude generaal heel wat minder voorspoedig is vergaan. Hij is weduwnaar en runt een skihotel waar geen hond komt. Ze besluiten een actie op touw te zetten met hun oude maten. Enfin, de rest kunt u wellicht (nog eens) bekijken op de dvd die te winnen is in onze eerste grote Checkpoint 2017-quiz, die de traditionele kruiswoordpuzzel voor een keer vervangt. Oorlogs- en vredesoperaties, meestal in ver gelegen oorden, leveren vaker verhalen op over het missen van het thuisfront en het vieren van feestdagen onder bijzondere omstandigheden. U vindt ze in deze Check- point, ze zijn van diverse missies en zijn beleefd door veteranen van alle generaties. Het toont nog eens ten overvloede aan dat de inzet van militairen tijdens een uitzending nauwelijks een equivalent kent. Een bijzon- der beroep, dat is het; één dat bijzondere waardering verdient.


I


Mede namens de redactie en alle medewerkers van Checkpoint wens ik u hele fijne feestdagen, waar en hoe u ze ook viert!


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


Dit pictogram verwijst naar filmpjes, extra foto's of informatie in de digitale Checkpoint. Zie www.veteraneninstituut.nl/checkpoint.


k heb er op deze plek al eens eerder op gewezen; de ultieme kerstfilm met het veteranengevoel is natuurlijk White Christmas. Het is dan ook een film die perfect past bij het thema van deze laatste


Inhoud


16


4 Veteraan in beeld Handshake Monument van Verdraagzaamheid


6 Check Up Korte nieuwsberichten


10 Kerst aan het front De eenzame soldaat


13 Checkpoint Barry


14 Witte kerst in Bosnië Vicevoorzitter VP


16 Eenzame kerst in het ziekenhuis Gewond in Afghanistan


18 Bijzondere kerstbeleving op missie Geestelijk verzorgers aan het woord


Ver van huis en haard


Fotowedstrijd: gezondheid leeft De grote Checkpoint-quiz


december 2017 nr 10


Het kamp van het Nederlands Detachement VN met een geïmproviseerd versierde kerstboom in Korea, 25-12-1950. Foto: Wim Dussel/collectie NIMH


2 december 2017


21 Uitgezonden tijdens de feestdagen Inzendingen van lezers


26 Vechten raakt Verslag veteranenlezing


Foto: privécollectie Gert van ‘t Oever


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65