search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERZOEK: SAMENLEVING ÉN VETERANEN OVER NEDERLANDSE INZET Flink gat tussen gevoelde en


Jongeren in gesprek met Indiëveteraan Peter Will tijdens Speeddaten met veteranen in Wageningen, 5 mei 2017. Foto: Karin Stroo


Uit twee onderzoeken naar veteranen en waardering blijkt dat er een gat zit tussen de waardering die veteranen aangeven te ervaren en de waardering die het Nederlandse publiek voor hen zegt te hebben. Slechts een op de drie veteranen ervaart waardering uit de samenleving. En het publiek heeft die waardering wel, maar uit die niet altijd, vier van de vijf Nederlanders doen dat niet. Hoe komt dat? En is dat gat te dichten?


Door: Melanie Dirksen en Jacco Duel H 44 december 2017


et afgelopen jaar zijn er twee onderzoeken uitge- voerd waarin de waarde- ring voor veteranen cen-


traal stond. In het eerste onderzoek wilde het Veteraneninstituut van veteranen weten in hoeverre zij zich gewaardeerd voelen, hoe belangrijk waardering voor hen is en van wie ze waardering willen ontvangen. Ook konden veteranen daarin aan- geven in welke mate ze zelf waar- dering hebben voor hun eigen inzet, voor hun eenheid en voor hun mis- sie. In het tweede onderzoek wilden het ministerie van Defensie, de Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut weten in hoeverre het Nederlandse publiek waardering heeft voor veteranen. Uit beide onderzoeken blijkt dat er


een flink ‘gat’ zit tussen de waar- dering zoals veteranen die ervaren en de waardering voor veteranen die het Nederlandse publiek zegt te hebben. Hoe zit dat? En misschien belangrijker: hoe is het ‘gat’ te dich- ten?


Driekwart vindt eigen inzet


succesvol Hoe blikken veteranen terug op hun uitzending? Met andere woor- den: hoeveel waardering hebben veteranen eigenlijk zelf voor hun optreden en dat van hun collega’s? Veteranen die aan meerdere uitzen- dingen hebben deelgenomen, heb- ben we gevraagd om de uitzending in gedachten te nemen die op hen de meeste indruk heeft gemaakt. Ongeveer de helft van de vetera-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65