search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
LUITENANT-KOLONEL JOS VAN DEN NOULAND VIERDE TWEE KEER KERST OP MISSIE IN BOSNIË ‘Dan besef je wat je


Drie uitzendingen maakte luitenant- kolonel Jos van den Nouland mee, maar die naar Bosnië waren alleen al vanwege de speciale herinnering aan de witte kerstdagen het meest bijzon- der. De eerste keer was hij met enkele andere Nederlanders geplaatst in een door Zweden geleide internationale staf, de tweede keer gooide een ernstig verkeersongeluk roet in het (kerst)eten. Maar de kersverse vicevoorzitter van het Veteranen Platform kijkt positief terug op zijn uitzendingen.


Door: Fred Lardenoye Foto: Birgit de Roij


tot vicevoorzitter van het Veteranen Platform (VP). Daarmee is hij de eerste actief dienende militair die in het VP-bestuur actief is. Van den Nouland, die nu bij het Expertise Centrum Leiderschap Defensie als programmamanager/senior coach voor het Commando Landstrijd- krachten actief is: “Het past in het beleid van het VP om aansluiting te bevorderen tussen actief dienende en postactieve veteranen en bij het streven om jonge veteranen er meer bij te betrekken.” Van den Nouland zelf is drievoudig veteraan. Als jong dienstplichtig chauffeur werd hij al in 1980 naar Libanon uitgezonden. Respectie- velijk 15 en 20 jaar later werd hij uitgezonden naar Bosnië. “Die uit-


A 14 december 2017


ls we luitenant-kolonel Jos van den Nouland (57) spreken, is hij nog maar kort geleden benoemd


zendingen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. In Bosnië was het grootschaliger en vielen meer doden tijdens de missies. Maar in beide uitzendingen maak je indrukwek- kende gebeurtenissen mee. Vooral als je dan in bepaalde situaties alleen bent, is dat bijzonder.”


Libanon Van den Nouland wilde altijd al


beroepsmilitair worden. In sep-


tember 1979 mocht hij als dienst- plichtige opkomen en hij wist ook onmiddellijk dat hij naar Libanon wilde. Na zijn opleiding tot chauf- feur werd hij uitgezonden met het transportpeloton van de verzor- gingscompagnie, die bij de staf in Haris was gestationeerd. “Ik ben op heel veel plekken in Libanon geweest. In die tijd reed je ook vaak alleen. Dat is nu ondenkbaar. Dan moest ik onder meer naar Naqoura


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65